ALL EN NEWS

Topp 10 trender for blå skog I 2023
Top 10 Trends 2023 rapport   Norsk nettverk for blå skog (NBFN) fortsetter fjorårets tradisjon med «Top 10 Trends» rapporten, der vår ekspertgruppe gir en oversikt over de største trendene for blå skog innen forskning, forvaltning og politikk. 2023 var et år der store kriser dominerte nyhetsbildet, blant annet i form av global oppvarming og […]
Rapportlansering: Topp 10 Trender 2023
«Topp 10 Trender» for blå skog 2023 lanseres på NBFN-seminar i Oslo   14. februar arrangerer Norsk nettverk for blå skog (NBFN) frokostseminar i Oslo for å lansere nettverkets nye rapport: «Topp 10 trender for blå skog». Rapporten oppsummerer fjorårets viktigste trender og hva vi kan se fram til i kommende år.   2023 var […]
Blå skog og COP28
Blå skog og COP28: oversikt over hav, blå skog og blått karbon under FNs klimakonferanse Gro Slotsvik – GRID-Arendal   FNs årlige klimakonferanse, the Conference of the Parties (COP), fant sted i Dubai 30. november – 12. desember 2023. Vi samlet alle arrangement som handler om hav, blå skog og blått karbon på ett sted. […]
30 by 30: hvordan restaurerer vi tareskogen?
30 BY 30: HVORDAN RESTAURERER VI TARESKOGEN? Barbro Taraldset Haugland – Havforskningsinstituttet (HI)   Vi er nå et par år inn i FNs 10-år for havet, og fokuset på gjenoppretting av blå skog langs kysten øker. I desember signerte Norge FNs Naturavtale – 30 by 30 –  hvor ett av målene er å restaurere 30% […]
NBFN at Arendalsuka 2023
NBFN AT ARENDALSUKA 2023 During Arendalsuka, experts, politicians, and industry representatives gathered in  GRID-Arendal’s back garden to discuss what it will take to further develop the seaweed industry in Norway and Europe.  Watch the full event on YouTube Norway is in many regards an ideal country for cultivating seaweed, with tangle, rockweed, and sugar kelp growing […]
Tareindustrien: Muligheter, barrierer og veien videre
  TAREINDUSTRIEN: Muligheter, barrierer og veien videre Tareindustrien kan bli en stor næring i Europa, og mange spår at industrien er i ferd med å ta av, også i Norge. Men før dette kan skje, er det en rekke utfordringer knyttet til økonomi, teknologi, regulering, miljø og marked som må løses. Det er viktig å […]
TANG, TARE OG BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON: MULIGHETER OG BARRIERER FOR INDUSTRIEN
Befolkningsvekst og behovet for mer bærekraftig matproduksjon har gitt økt fokus på havet som et matfat. Mye peker på at dyrking av blå skog, inkludert tang og tare, kan utvikle seg til å bli en omfattende, global næring. For Norge er det spådd at vi innen 2050 kan produsere så mye som 20 millioner tonn makroalger i året. Men i 2023, nesten 10 år etter den første tillatelsen til dyrking av tare ble tildelt, så forventes et høstet volum på 400-500 tonn. Bli med NBFN 16. august for Arendalsuka 2023-arrangementet Tang, tare og bærekraftig matproduksjon: muligheter og barrierer for industrien. Vi samler politikere og næringslivet til debatt.
Norsk sammendrag av Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen
NORSK SAMMENDRAG RAPPORT – ENGELSK grafiske elementer Norsk sammendrag av Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir […]
NFBN vår 2023 nyhetsbrev
NBFN VÅR 2023 NYHETSBREV Velkommen til NBFNs halvårlige nyhetsbrev. Klikk på bildet for å se våren 2023-utgaven i PDF (engelsk). Abonner på vår e-postliste for å motta vårt nyhetsbrev direkte i innboksen din! Abonnere
Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen
rapport – engelsk Kortfattet sammendrag Norsk sammendrag Ut i blå: et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir anbefalte tiltak for å […]
Webinar: UNEP-rapporter om tare og-mangroveskoger
WEBINAR: UNEP-RAPPORTER OM TARE OG-MANGROVESKOGER Bli med UNEP og partnere GRID-Arendal, NBFN og UNEP-WCMC for et webinar 2. mai 15.00 CEST for lansering av to nye rapporter: Into the Blue: Securing a Sustainable Future for Kelp Forests og Decades of Mangrove Forest Change: What does it mean for nature, people and the climate?  Deltakere inkluderer […]
Norge satser på blå skog
NORGE SATSER PÅ BLÅ SKOG Forfattere: Cecilie Wathne (Norsk nettverk for blå skog), Torill Sateroy (GRID-Arendal og Norsk nettverk for blå skog) og Brian Tsuyoshi Takeda (Urchinomics) One Ocean Week fikk et knallstart med Regjeringens havkonferanse mandag 17. april. I tillegg til å velge blå skog som et av temaene for dagen, kom regjeringen med […]
Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer
Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer Steven Lutz, senior programoffiser og blåkarbonleder, GRID-Arendal. Opprinnelig innlegg fra GRID-Arendal Bevaring og restaurering av karbonrik mangroveskog er en viktig naturbasert klimaløsning som kan bidra til å dempe den globale klimakrisen. Mangroverot i Indonesia. Steven Lutz, GRID-Arendal Verden står overfor en klimakrise. FNs mellomstatlige […]
Sukkertareskog på direktoratenes redningsliste
SUKKERTARESKOG PÅ DIREKTORATENES REDNINGSLISTE Trine Bekkby, Eli Rinde og Hege Gundersen – Norsk institutt for vannforskning, NIVA Sukkertareskogene langs norskekysten er viktige leveområder for et stort antall arter og bidrar med mange økosystemtjenester, som mat- og råvareproduksjon og karbonbinding og -lagring. Sukkertareskogene er regnet som sterkt truet, mest sannsynlig på grunn av økte temperaturer og […]
Årsrapport 2022
ÅRSRAPPORT 2022 Norsk Betydningen av kystøkosystemer, inkludert blå skog, fortsatte å få økt anerkjennelse i 2022. Slutterklæringen fra FNs klimakonferanse (COP 27) inneholdt for første gang et eget underavsnitt om havet. Samtidig forplikter avtalen om biologisk mangfold, som ble vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15), medlemsland til å bevare, forvalte og restaurere kystområder […]
Topp 10 trender-artikkelen lansert på NBFN-seminar i Oslo
Topp 10 trender-artikkelen lansert på NBFN-seminar i Oslo Publikum deltar i spørsmål og svar-delen av seminaret 1. februar holdt Norsk Nettverk for Blå Skog (NBFN) et frokostseminar i Oslo for å lansere nettverkets siste produkt, en oversikt over Topp 10 blå skog-trender fra 2022. Rommet var fylt av interesserte fra både offentlig og privat sektor, […]
Topp 10 trender fra 2022
Norsk nettverk for blå skog: Topp 10 trender fra 2022 Vi har lagt bak oss et kontrastfylt år i 2022. På den ene siden har blå skog vært tema innen en rekke områder som har fått økende oppmerksomhet: Blå økonomi, marint vern og hvordan havene kan brukes for å bekjempe og redusere effekten av klimakrisen. […]
Hav og blått karbon på COP27
Denne livebloggen inneholder hav, blå skoger og kyst- og havblått karbon-relaterte sidearrangementer på UNFCCC COP27 (6. – 18. nov.). Dette innlegget vil bli oppdatert gjennom hele COP og ble opprinnelig lagt ut på GEF Blue Forests Project. Innholdet i denne bloggen er på engelsk. For foreslåtte oppdateringer eller redigeringer vennligst send en e-post: steven.lutz (@) grida.no […]
Vår blå skog: Hva gjøres, og hva bør gjøres?
Vår blå skog: hva gjøres, og hva bør gjøres? (Hybrid) Vi trenger den blå skogen. Tang, tareskog, sjøgressenger, og tidevannsenger og -sumper fanger og langtidslagrer karbon, øker biologisk mangfold, forbedrer vannkvaliteten og beskytter kystsamfunn mot erosjon. Kystøkosystemene er også grunnleggende for vår havøkonomi, inkludert fiskerinæringen. Men mye av Norges blå skog er dessverre under sterkt press. […]
Ukjente helter: Ålegrasengens skjulte verdier
Ukjente helter: ålegrasengens skjulte verdier Ålegrasenger er viktige for naturmangfold, fiskeri, matsikkerhet og begrensning av kysterosjon, samtidig som de er svært effektive karbonlagre. Likevel fortsetter de å minke og forsvinne i et alarmerende tempo. Vi vil utforske hastigheten og årsakene til denne globale trenden, samt de mange økosystemtjenestene som denne naturtypen tilbyr. Webinaret vil bestå […]
Lærdom fra engene: veien mot bevaring og restaurering av ålegras
LÆRDOM FRA ENGENE: VEIEN MOT BEVARING OG RESTAURERING AV ÅLEGRAS Vi må stoppe, og ideelt sett snu, det kontinuerlige tapet av ålegrasenger. Dette krever at vi innfører tiltak rettet mot de aktivitetene som har negativ påvirkning på disse plantene gjennom økosystembasert forvaltning. I noen tilfeller kan aktivrestaurering av tapte ålegrasenger være den beste løsning. Dette […]
Oslofjordens blå skoger: planting av ålegras og involvering av barn i arbeidet for å redde fjorden (hybrid arrangement)
Sted: Oslofjordmuseet (eller digitalt) Dato: 29. september 2022 kl 08.45 – 09.45 Registrering: Påmeldingsskjema Ålegrasenger er marine undervannsenger dannet av sjøgraset ålegras. De utgjør en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og produserer en rekke økosystemtjenester. Forsker Kristina Øie Kvile fra NIVA, norsk instiutt for vannforskning, presenterer et nytt prosjekt for å forsøke […]
Geak nettverk holder første verksted
GEAK NETTVERK HOLDER FØRSTE VERKSTED GEAK workshopdeltakere samlet ved Havforskningsinstituttet i Arendal, Norge I juni 2022 holdt nettverket Global Ecosystem Services Assessment from Kelp forests (GEAK) sin første personlige workshop ved Havforskningsinstituttet i Arendal, Norge. Nettverket samler tare- og tangeksperter og miljøøkonomer for å fullføre en global syntese av spekteret av fordeler som tareskoger gir […]
Årsrapport 2021
ÅRSRAPPORT 2021 Norsk versjon
Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger
Klikk å lese artikkelen Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger MAI 2022 Makroalgehabitater antas å være de mest omfattende og produktive av alle kystvegeterte økosystemer. I sterk kontrast til den økende oppmerksomheten på deres bidrag til karboneksport og -binding, er forståelsen av deres globale omfang og produksjon begrenset, og disse har vært dårlig […]
Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør
Gabriella Kossmann
Seniorrådgiver, Norad
Arild Vatn
Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Frode Sundnes
Forsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Signe Christensen-Dalsgaard
Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Bjørnar Selnes Skjæran
Fiskeri- og havminister, Nærings- og fiskeridepartementet
Erika Techera
Professor, University of Western Australia
Kira Krumhansl
Senior Biologist, Fisheries and Oceans Canada
Finn Erlend Ødegård
Seniorrådgiver, Norges Bondelag
Henrik Hallgrim Eriksen
Klimaforhandler, Klima- og miljødepartementet (KLD)
Helene Gabestad
Spesialrådgiver, Viken fylkeskommune
Omfavne tareskoger i det kommende tiåret
Karen Filbee-Dexter og Thomas Wernberg, begge forskere ved Havforskningsinstituttet (IMR) og medlemmer av NBFN, publiserte et brev om viktigheten av å omfavne tareskoger i det kommende tiåret.
Animasjon: Hva truer blå skog i Norge?
Blå skoger forsvinner i et alarmerende tempo rundt om i verden, hovedsakelig på grunn av menneskelige påvirkninger og klimaendringer. Se videoen for å lære mer om de underliggende årsakene til truende blå skoger, og hvordan disse trendene kan snus. Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan Abbas.
Animasjon: Hvilken nytte har vi av den blå skogen?
Blå skoger gir viktige økosystemtjenester som fiskebarnehager og beiteområder, kystlinjebeskyttelse mot stormer og erosjon, karbonlagring og mye mer. Se videoen for å lære mer om disse tjenestene som tilbys av blå skoger. Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan Abbas.
Alejandro Buschmann
Professor, Universidad de Los Lagos
Jane Glavan
Medeier, Distant Imagery
Sondre Haugholt Breian
Sportsfiskekonsulent, Norges jeger og fiskerforbund (NJFF)
Aleksander Øren Heen
Statssekretær, Klima- og miljødepartementet (KLD)
Solrun på COP26
Solrun Figenschau Skjellum, styreleder i NBFN, deltok på COP26 for å snakke om blå skog i de nordiske landene.
Anne Lene Dale
Direktør, Kystvett AS
Animasjon: Hva er blå skog?
Blå skoger – ålegressenger, mangroveskoger, tareskoger, tang og tidevannseng-og sump – er kyst- og marineøkosystemer som binder karbon og gir en mengde økosystemtjenester. Se videoen for å lære mer om hvor produktive disse økosystemene er, og hvor de kan finnes. Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan Abbas.
Are Karlsen
Ordfører, Horten kommune
Gunhild Borgersen
Forsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Åshild Ergon
Førsteamanuensis, Foods of Norway, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Nina Dehnhard
Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Harald B. Hansen
Seniorrådgiver, bærekraftig hav, WWF Norge
Hav & blått karbon på COP26
OCEANS & BLUE CARBON AT COP26 This live blog features oceans, blue forests, and coastal and oceanic blue carbon related side events at UNFCCC COP26 (31 Oct – 12 Nov). 28 events are listed. This post will be updated throughout the COP and was originally posted on GEF Blue Forests Project. For any suggested updates […]
Linda Jonsson
Associate Expert, GEF International Waters, United Nations Environment Programme (UNEP)
Angelique Pouponneau
Chief Executive Officer, SeyCCAT
Hege Gundersen
Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Even Moland
Forsker, Havforskningsinstituttet (HI)
Solrun Figenschau Skjellum
Forskningssjef, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Karen Filbee-Dexter
Researcher, Institute of Marine Research (IMR)
Gaute Voigt-Hanssen
Klimaforhandler, Klima- og miljødepartementet (KLD)
Peter Harris
Managing Director, GRID-Arendal
Takehiro Nakamura
Coordinator of the Marine and Coastal Ecosystems Unit, United Nations Environment Programme (UNEP)
Peter Haugan
Programdirektør, Havforskningsinstituttet (HI)
Hartvig Christie
Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Helena Michelsen
PostDoc, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Hans Kristian Strand
Forsker, Havforskningsinstituttet (HI)
Trine Bekkby
Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Kasper Hancke
Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Frithjof Moy
Forskningssjef, Havforskningsinstituttet (HI)
Mari Vold Bjordal
Havbruksrådgiver, Bellona
Tanya Bryan
Senior Programme Officer, GRID-Arendal
Melinda Coleman
Principal Research Scientist, NSW Department of Primary Industries, Australia
Thomas Wernberg
Forsker, Havforskningsinstituttet (HI)
Jan Verbeek
Scientific Manager, SeaForester
Peter Stæhr
Professor, Department of EcoScience, Aarhus University
Gunnar Sander
Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Kjell Magnus Norderhaug
Forsker, Havforskningsinstituttet (HI)
Steven Lutz
Blue Carbon Lead, GRID-Arendal
Blå skog-uka 2020
Blå skog-uka 2020 program og opptak
Blått karbon
Et prosjekt ledet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), i samarbeid med GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet (HI), Aarhus Universitet og Åbo Akademi.
Global nedgang infographic
Infographic 2: blå skog over hele kloden er i nedgang
Naturmangfold infographic
Infographic 1: BLÅ SKOG ØKER DET GLOBALE NATURMANGFOLDER
Policy Brief Kilder
policy brief kilder
Policy Brief
policy brief Norsk versjon World Economic Forum identifiserer tap av biologisk mangfold som en av de fem største truslene mot den globale økonomien. Blå skog som tare, tidevannseng- og myr, tang, sjøgress og mangrover er blant de mest biologisk mangfoldige økosystemene i verden. Tusenvis av arter er avhengige av blå skog for gyting, oppvekstområde, habitat, […]
Strategi for NBFN
strategi for nbfn  
Landskapskartlegging
LANDSKAPSKARTLEGGING BLÅ SKOG-POLITIKK I NORGE Norsk versjon
Årsrapport 2020
ÅRSRAPPORT 2020 Norsk versjon
Årsrapport 2019
ÅRSRAPPORT 2019 Norsk versjon
Årsrapport 2018
ÅRSRAPPORT 2018 Norsk versjon
Zoom-hjelp
Trenger du teknisk hjelp med Zoom-brukeren din?
Mangrover
Hva er blå skog?
Sjøgress
Hva er blå skog?
Tare
Hva er blå skog?
Tang
Hva er blå skog?
Blå skog-uka: dag 3 (18. nov)
Blå skog: løsningene for veien videre
Blå skog-uka: dag 2 (17. nov)
Hva er viktig med norsk blå skog?
Blå skog-uka: dag 1 (16. nov)
Blå skog i et globalt søkelys
Ringvirkninger av videre tap av blå skog
World Economic Forum trekker frem tap av naturmangfold som en av de fem største truslene mot verdensøkonomien. I forbindelse med den internasjonale dagen for biologisk mangfold, lanserer Norsk Nettverk for Blå Skog en Policy Brief om viktigheten av blå skog for naturmangfold. Blå skog, som tang- og tareskog, sjøgressenger, tidevannsenger og mangroveskoger, er blant de […]
LANDSKAPSKARTLEGGING BLÅ SKOG-POLITIKK I NORGE
Landskapskartlegging Blå Skog-Politikk I Norge Den norske regjeringen har siden 2015 bevilget omtrent 327 millioner NOK til blå skogprosjekter i 25 land over hele verden For å markere Jordens dag, lanserer Norsk Nettverk for Blå Skog (NBFN) i dag en kartleggingsrapport om norsk politikk og prosjekter innen blå skog. Blå skog er kystøkosystemer som tareskog, […]
SPARER DATOEN: NORSK BLÅ FOREST FORUM
Vi er glade for å kunngjøre datoene for årets begivenhet organisert av Norwegian Blue Forests Network! Når: November 9 to 13, 2020 Hvor: på nett Program: Man 9/11: Blå skog i Norge Tirsdag 10/11: Forskningsresultater og kunnskapsutfordringer Ons 11/11: Nye marine næringer Tor 12/11:Forvaltning av blå skog i Norge Fre 13/11: Internasjonale perspektiver Høyttalere TBC. […]
NBFN på det internasjonale Blue Carbon Initiative-møtet i København
NBFN PÅ DET INTERNASJONALE BLUE CARBON INITIATIVE-MØTET I KØBENHAVN Blue Carbon Initiative Scientific Working Group møttes i København, Danmark, fra 9. til 13. september 2019. Fokuset på dette møtet var på Blue Carbon habitater i Norden. Et av de sentrale spørsmålene i workshopen var: “ Hvordan kan Blue Carbon bidra til å oppnå de nasjonalt […]
Workshop i Granada om makroalgernes rolle i det globale karbonbudsjettet
WORKSHOP I GRANADA OM MAKROALGERNES ROLLE I DET GLOBALE KARBONBUDSJETTET Seksten forskere fra Europa, Australia og USA var i april samlet i Granada for å diskutere makroenes rolle i det globale karbonbudsjettet. Deltakere fra Norwegian Blue Forest Network var Kasper Hancke og Hege Gundersen fra NIVA, og Karen Filbee-Dexter fra IMR. Ansvarlig for workshopen var […]
Ny innsikt i skjebnen til tarekarbon
NY INNSIKT I SKJEBNEN TIL TAREKARBON Et nytt forskningspapir i Nature Scientific Reports viser at frittliggende tangfragmenter kan transporteres mange kilometer, og har potensial til raskt å nå kontinentalsokkelen der de kan konsumeres av dyphavsdyr eller bli gravlagt i sedimenter. Forskningen ble utført av Wernberg og Filbee-Dexter, fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk […]
NBFN on Arendalsuka 2018
“Bærekraftig vekst i de blå skogene” Velkommen til Norsk nettverk for Blå Skogs kveldsarrangement, torsdag 16/8 kl 19 – 22, Le Monde Arendal. Rebekka, Manuel, Stavros, Siri og Trond kommer! Kommer du? Del gjerne med kolleger som du tror er interessert! Og trykk “skal” på vårt Facebook arrangement
Etablering av et internasjonalt Seagrass Experts Network
ETABLERING AV ET INTERNASJONALT SEAGRASS EXPERTS NETWORK Mot en internasjonal agenda for vitenskap, politikk og bevaring av sjøgress, International Seagrass Biology Workshop 13. – 15. Juni 2018, Singapore Enger av sjøgress er avgjørende for funksjonen til sunne og produktive kyster rundt om i verden, men dessverre blir de ofte oversett og ikke verdsatt. FNs miljø […]
Vil klimaendringene påvirke norske tareskoger på en positiv måte?
VIL KLIMAENDRINGENE PÅVIRKE NORSKE TARESKOGER PÅ EN POSITIV MÅTE? Klimaendringer, inkludert forsuring av havene, vil trolig påvirke mange av plantene og dyrene i havet og havene våre. Friske forskningsresultater indikerer at tang kan bli begunstiget av noen av endringene. Store mengder karbondioksid (CO2) slippes ut i atmosfæren av den moderne verden. Utslippene fører til at atmosfæren […]
Årsrapport 2017
Årsrapport 2017 På NBFN er vi stolte av vårt arbeid for blå skog. 2017 så et utall aktiviteter; fra vitenskapelige turer til de frodige engene og tareskogene, og politisk engasjement på det historiske FN-toppmøtet om bærekraftig utviklingsmål 14, «The Ocean Conference», til «infotaining» kvelder med Jazz og Tapas under Arendalsuka. Hvis du ikke har gjort […]
Integrering av mangroveskog i REDD + verksted
INTEGRERING AV MANGROVESKOG I REDD + VERKSTED Organisert av NBFN og Norges internasjonale klima- og skogsinitiativ (NICFI) Oslo, 16. – 17. Oktober Målet med workshopen var å identifisere viktige utfordringer og potensielle løsninger for å integrere mangrover i REDD + -strategier. Workshopdeltakerne identifiserte flere viktige kategorier av utfordringer for å integrere mangrover i REDD +, […]
KELCO WORKSHOPP
KELCO WORKSHOPP Tareeksportens rolle i utformingen av tilstøtende bunndyr økosystemer: trinn for internasjonalt samarbeid Oslo, 19.-20. september 2017. Hovedmålet med KELCO-workshoppet var å samle nasjonale og internasjonale eksperter med ulik vitenskapelig bakgrunn om tang og bentisk økologi for å dele data og informasjon og identifisere og styrke synergier mellom pågående forskningsprosjekter. KELCO-workshoppet ble medfinansiert av […]
Blå skog, jazz og tapas
BLÅ SKOG, JAZZ OG TAPAS Hva er blå skog? Visste du at Blå skog kan hjelpe oss med å bekjempe klimaendringene? Bli med på dette oppløftende kveldsarrangementet med jazz fra de berømte musikerne Rasmus Solem, Espen Larsen og Arild Nyborg. Kom og møt våre eksperter, partnere og støttespillere og lær mer om de vakre skogene […]
Marine life – dype havhelter som bekjemper klimaendringer
MARINE LIFE – DYPE HAVHELTER SOM BEKJEMPER KLIMAENDRINGER Mest arbeid for å adressere karbonutslipp fokuserer på landbaserte løsninger som å bevare eller plante på nytt. Imidlertid kan marine liv være usannsynlige helter i vår kamp mot klimaendringer og for å unngå de store globale katastrofer som er advart om i den siste rapporten fra det […]
NBFN på The REDD + Exchange 2018
NBFN PÅ THE REDD + EXCHANGE 2018 Oslo Tropical Forest Forum 2018, 27-28 June, Oslo Denne økten følger av en forberedende workshop organisert av Norges internasjonale klima- og skogsinitiativ og NBFN i fjor høst. I sin innledning henviste minister for miljø og klima, Ola Elvestuen til NBFN: “I min tidligere kapasitet [as chair of the Committee […]
Ny video om tareskog
Ny video om tareskog Hva du ønsket å vite om tang, men var redd for å spørre Tare skoger er undervanns økosystemer dannet på grunt vann. Selv om de ser veldig ut som planter, er tare faktisk store brunalger. Tare skoger har blitt beskrevet som et av de mest økologisk dynamiske og biologisk mangfoldige habitatene […]
Hvor stor, hvor blå, hvor vakker
HVOR STOR, HVOR BLÅ, HVOR VAKKER Sjøgress hjelper til med å bekjempe klimaendringene i Norge Menneskelig aktivitet frigjør 9,9 Gt karbon hvert år. Det er 9 900 000 000 tonn – tilsvarende utslipp fra 2 milliarder personbiler i ett år. For perspektiv er det litt over en milliard biler på veien i verden i dag. Hva […]
Intervju på NRK Radio- Ekko
INTERVJU PÅ NRK RADIO- EKKO Onsdag 11. september ble Hartvig Christie og Hege Gundersen intervjuet på NRK Ekko om statusen til tareskog i Norge og blå skogers rolle i karbonopptaket. Tareskog langs norskekysten vokser sakte tilbake etter mer enn førti års fravær på grunn av kråkebolle. Dette er gode nyheter for de tusenvis av arter […]
PRESENTASJON VED NORGES VITENSKAPSAKADEMI
PRESENTASJON VED NORGES VITENSKAPSAKADEMI Oslo, 2 September 2017 Mandag 2. september ble Hege Gundersen (NIVA) og Glen Peters (CICERO) invitert fra Norges vitenskapsakademi til å holde en presentasjon om karbonopptak i skog – Jordens naturlige buffer for klimaendringer. Glen hadde å gjøre med det grønne – og Hege med de blå skogene. Hege fortalte historien om de […]
TURFALGAE verksted
TURFALGAE VERKSTED Med støtte fra NBNF og RCN (Norges forskningsråd) arrangerte NIVA en internasjonal workshop fra 31. mai – 2. juni 2017 om gressalger og truslene de utgjør mot tang og sjøgress. Målet med workshopen var å samle nasjonale og internasjonale ledende forskere, samt norske ledere, for å vurdere nåværende kunnskapsstatus globalt, og for å […]
Begravelse av tangkarbon i sedimenter – BURSE
GRAVING AV KELP KOOL I SEDIMENTER – BURS BURSE tar sikte på å kvantifisere nedgravning av tangkarbon i myke sedimenter på dypt vann. Bakgrunn Tare er flerårige alger som utgjør tett skog på grunt vann (0-30 m dybde). Hver tare kan være opptil 3-4 m og er festet til hardt underlag med en fastholdelse. Tare […]
Blue Carbon Aksjer i Seagrass Meadows – SEAME
BLÅ CARBON LAGER I SEAGRASS MADOWS – SEAME SEAME tar sikte på å vurdere den totale distribusjonen og lagringskapasiteten for karbon enger i Norge. Bakgrunn Seagrasses er vannblomstrende planter, hvis navn kom fra den graslignende morfologien til de fleste av deres representanter. De blir ofte forvekslet med tang, men er faktisk nærmere knyttet til de […]
KELPFLOAT
KELPFLOAT KELPFLOAT tar sikte på å kvantifisere tilskudd av taremateriale til dypere og grunnere økosystemer ved siden av tareskog, og å identifisere områder for tareavløp. Bakgrunn Regimeskift mellom kråkebår og tare skog, og skift fra tareskog til skjær dominert av torvedannende alger har resultert i endret tare biomasse og detrital produksjon langs norskekysten de siste […]
Raet National Park Marine Ecosystem Service vurdering
RAET NATIONAL PARK MARINE ØKOSYSTEMTJENESTEVURDERING Bakgrunn Raet National Park er en marine nasjonalpark, som inkluderer ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad – fra kommunegrensa mot Risør i øst til Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i vest. Så mye som 98% av området er definert som hav og […]
ØKOSYSTEMTJENESTER I KUSTSONENE I DE NORDISKE LANDENE – KYSTTJENESTER
ØKOSYSTEMTJENESTER I KUSTSONENE I DE NORDISKE LANDENE – KYSTTJENESTER Prosjektet så på verdiene knyttet til viktige naturtyper langs de nordiske kysten. I løpet av våren 2016 utviklet partnere fra Norge, Sverige og Danmark en oversikt over tilgjengelig informasjon innen dette feltet og syntetiserte denne kunnskapen i en rapport skrevet for TemaNord-serien til Nordisk ministerråd (NCM). […]
Ny video!
NY VIDEO! Hva om noen fortalte deg at du kunne bruke tang som en ingrediens i brødet ditt, drikke vann fra en tangmembranflaske og bruke sjøgress som en primær råvare til mobiltelefonvesken eller solbrillene? Havet dekker mer enn to tredjedeler av planeten, og er grunnleggende for menneskelig velvære. Marineplanter som trives i våre kyst og […]
NBFN at the International Blue Carbon Initiative meeting in Copenhagen
The Blue Carbon Initiative Scientific Working Group met in Copenhagen, Denmark, from September 9-13, 2019. The focus of this meeting was on Blue Carbon habitats in the Nordic countries. One of the central questions of the workshop was: “How can Blue Carbon contribute to achieve the Nationally Determined Contributions (NDCs) and the goals of the Paris […]
Verdien av havets økosystemer
I Norge har vi fire marine nasjonalparker. Det vi kan se av nasjonalparkene er stort sett strender, svaberg og steiner, men resten består av et stort blått teppe. Så hvilken verdi har dette teppet for oss mennesker? I havet finnes et mangfold av økosystemer med sine spesialiserte arter, akkurat som på land. Det finnes enorme […]
Establishing an International Seagrass Experts Network
Towards an international seagrass science, policy and conservation agenda, International Seagrass Biology Workshop 13–15 June 2018, Singapore Seagrass meadows are critical to the functioning of healthy and productive coasts around the world, but unfortunately, they are often overlooked and unappreciated. UN Environment in collaboration with GRID-Arendal aims to convene an International Seagrass Experts Network in […]
Et surere hav får denne taren til å vokse
Havforsuring påvirker planter og dyr i sjøen på ulike måter. Nå viser det seg at vår vanligste tare faktisk vil kunne trives godt i et surere hav. I det moderne samfunnet vårt slipper vi ut store mengder CO2 til atmosfæren. Utslippene fører til at nivåene øker både i atmosfæren og sjøen, og høyere nivåer av CO2 i havvann […]
Tareskogane nesten borte i Skagerrak
Rundt 80 prosent av tareskogen langs norskekysten mot Skagerrak har vorte borte sidan 2002. Over heile verda minkar tareskogane med farleg fart til fordel for slamhaldige trådalgar. Det viser eit oversyn som Norsk institutt for vassforsking (Niva) har laga. – Det er urovekkjande nyheiter for økosystema i havet, skriv Niva i ein artikkel på nettsidene […]
Blå skog, Jazz og Tapas
Arendal, 15 august 2017 Hva er blå skog? Og hvordan kan blå skoger hjelpe oss med å redusere effekten av klimaendringer? Bli med oss på et innholdsrikt kveldsarrangement med jazz fra de kjente musikerne Rasmus Solem, Espen Larsen og Arild Nyborg. Kom og møt våre eksperter, partnere og støttespillere og lær mer om de vakre […]
En verden av potensiale under havoverflaten
Langs hele kyststripa vår vokser det unike marine skoger, som fisk, sjødyr og vi mennesker er avhengig av. De kalles blå skoger og i Norge består disse av tang, tare og ålegress. De blå skogene er i tillegg unike i klimasammenheng. Bevaring av de blå skogene er internasjonalt anerkjent som et viktig klimatiltak fordi de […]