Animasjon: Hvilken nytte har vi av den blå skogen?

Blå skoger gir viktige økosystemtjenester som fiskebarnehager og beiteområder, kystlinjebeskyttelse mot stormer og erosjon, karbonlagring og mye mer. Se videoen for å lære mer om disse tjenestene som tilbys av blå skoger.

Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan Abbas.