Animasjon: Hva truer blå skog i Norge?

| november 9th, 2021 | Animasjoner

Blå skoger forsvinner i et alarmerende tempo rundt om i verden, hovedsakelig på grunn av menneskelige påvirkninger og klimaendringer. Se videoen for å lære mer om de underliggende årsakene til truende blå skoger, og hvordan disse trendene kan snus.

Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan Abbas.

Animasjoner

Animasjon: Hvilken nytte har vi av den blå skogen?
Blå skoger gir viktige økosystemtjenester som fiskebarnehager og beiteområder, kystlinjebeskyttelse mot stormer og erosjon, karbonlagring og mye mer. Se videoen for å lære mer om disse tjenestene som tilbys av blå skoger. Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan Abbas.
Animasjon: Hva er blå skog?
Blå skoger – ålegressenger, mangroveskoger, tareskoger, tang og tidevannseng-og sump – er kyst- og marineøkosystemer som binder karbon og gir en mengde økosystemtjenester. Se videoen for å lære mer om hvor produktive disse økosystemene er, og hvor de kan finnes. Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan Abbas.