Animasjon: Hva er blå skog?

Blå skoger – ålegressenger, mangroveskoger, tareskoger, tang og tidevannseng-og sump – er kyst- og marineøkosystemer som binder karbon og gir en mengde økosystemtjenester. Se videoen for å lære mer om hvor produktive disse økosystemene er, og hvor de kan finnes.

Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan Abbas.