Hva er blå skog

Blå skog er økosystemer i marine områder som gir fordeler til både kysten og mennesker

 

 

|Karbonlagring

Blå skoger er spesielt verdifulle fordi de gagner ulike økosystemer på flere måter, f.eks. opptak og lagring av karbon, et konsept som også kalles «blått karbon». Vegetasjon i marine økosystemer, inkludert marskland, mangroveskoger og ålegrasenger, er beregnet til å stå for 70% av karbonlagring i havet, selv om de utgjør mindre enn 0,5 % av verdens havoverflate. Tareskogenes bidrag til karbonlagring er lite kjent og det gjennomføres flere studier for å kvantifisere bidraget fra tareskogene.

 

«Økosystemtjenester: fordelene som mennesker får fra økosystemer»

 

 

|Blå skoger og økosystemtjenester

Blå skoger gir mange andre viktige tjenester utover karbonlagring. Blå skoger er spesielt viktige for kyst- og øysamfunn siden de beskytter mot kysterosjon, stormer og flom. I tillegg gir mat gjennom fiskeri, og sikrer et habitat for ungfisk og reker. De forbedrer kystvannkvaliteten ved å fange opp sedimenter og næringsstoffer. De kan bidra til lokale inntekter fra turisme samt byggematerialer og ingredienser til legemidler.

 

«Tareskoger forekommer i grunne, steinete habitater i de fleste av verdens tempererte kystområder på høyere breddegrader, og dekker 25 % av verdens kystlinje og det meste av norskekysten»

 

 

|Blå skoger i Norge

I tempererte og boreale regioner, for eksempel Norge, kan bevaring, restaurering og bærekraftig forvaltning av tareskoger og ålegrasenger bidra til å redusere virkningen av klimaendringer. Den høye produktiviteten og det biologiske mangfoldet i tareskoger og ålegrasenger gjør dem til viktige biragsytere i ulike økosystemer, noe som minner om egenskapene til tropiske blå skoger. For eksempel er tareskoger viktige beite- og oppvekstområder for økonomisk viktig kystfisk, krabbe og hummer.