Blå skog-uka

Blå skog-uka er et årlig arrangement i regi av norsk nettverk for blå skog (NBFN). I 2023 arrangerte vi seminar som en del av Arendalsuka. Nedenfor kan du lese mer om blå skog-uka i 2022 og få et innblikk i typen webinar/seminar vi vanligvis holder.

BLÅ SKOG-UKA 2022

29. nov – 1. des

Norsk nettverk for blå skog inviterte for tredje gang til den årlige Blå skog-uka, fra tirsdag 29. november til torsdag 1. desember 2022. Her får du oversikt over målet med Uka og programmet. 

Vi står ovenfor en tredelt krise: klimaendringer, tap av biologisk mangfold, og forurensning. Blå skog bidrar med avbøtende tiltak ved å fange og langtidslagre karbon, øke biologisk mangfold, forbedre vannkvaliteten, og beskytte kystsamfunn mot erosjon, stormer og flom. Likevel minker blå skog på verdensbasis – i et alarmerende omfang og tempo. Mye av Norges blå skog er også under sterkt press.

Under Blå skog-uka 2022 vil vi se nærmere på hva som blir gjort for å forvalte disse økosystemene: hva har fungert, hva har ikke fungert, og hvordan kan vi best oppskalere innsatsen for å beskytte og restaurere blå skoger.

Blå skog-uka 2022 starter med to nettbaserte webinarer 29. og 30. november, og avsluttes med et hybridseminar i Oslo 1. desember.

Deltakelsen er gratis og åpen for alle. Vennligst se nedenfor for en beskrivelse av hver dag. Der kan du også finne opptak og informasjon fra tidligere års arrangementer.

ALLE BLÅ SKOG-UKA 2022 ARRANGEMENTER