Ny innsikt i skjebnen til tarekarbon

| februar 20th, 2021 | NBFN blogg

NY INNSIKT I SKJEBNEN TIL TAREKARBON

Et nytt forskningspapir i Nature Scientific Reports viser at frittliggende tangfragmenter kan transporteres mange kilometer, og har potensial til raskt å nå kontinentalsokkelen der de kan konsumeres av dyphavsdyr eller bli gravlagt i sedimenter. Forskningen ble utført av Wernberg og Filbee-Dexter, fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for havforskning (IMR), og finansiert av Norges forskningsråd og Norsk blåskognettverk.

Tare skoger er blant de mest produktive økosystemene på jorden. De tar raskt opp og lagrer store mengder CO2 hvert år, hvorav de fleste etterlater de grunne steinrevene som frittliggende taretetrit. Forskning hittil antyder at en del av dette ‘blå karbonet’ (karbon lagret i havene) blir begravet i marine sedimenter eller når havets hav, hvor det representerer en betydelig del av den globale karbonvask. Men disse estimatene er svært usikre, hovedsakelig fordi skjebnen til kelpkarbon i stor grad er et mysterium og avhenger av hvordan frittliggende tarer transporteres i havet. Funnene fra Wernberg og Filbee-Dexter og kaster nytt lys på skjebnen til tarekarbon, og antyder at tareskog på grunt vann kan støtte samfunn i dypvann og bidra til den globale karbonvask.

Papiret finner du her.

Tangfragmenter og små tangpartikler. Foto: Thomas Wernberg i Malangenfjord, Troms under Norges forskningsrådsfinansierte KELPEX-prosjekt.

NBFN blogg

Blå skog og COP28
Blå skog og COP28: oversikt over hav, blå skog og blått karbon under FNs klimakonferanse Gro Slotsvik – GRID-Arendal   FNs årlige klimakonferanse, the Conference of the Parties (COP), fant sted i Dubai 30. november – 12. desember 2023. Vi samlet alle arrangement som handler om hav, blå skog og blått karbon på ett sted. […]
30 by 30: hvordan restaurerer vi tareskogen?
30 BY 30: HVORDAN RESTAURERER VI TARESKOGEN? Barbro Taraldset Haugland – Havforskningsinstituttet (HI)   Vi er nå et par år inn i FNs 10-år for havet, og fokuset på gjenoppretting av blå skog langs kysten øker. I desember signerte Norge FNs Naturavtale – 30 by 30 –  hvor ett av målene er å restaurere 30% […]
NBFN at Arendalsuka 2023
NBFN AT ARENDALSUKA 2023 During Arendalsuka, experts, politicians, and industry representatives gathered in  GRID-Arendal’s back garden to discuss what it will take to further develop the seaweed industry in Norway and Europe.  Watch the full event on YouTube Norway is in many regards an ideal country for cultivating seaweed, with tangle, rockweed, and sugar kelp growing […]