Kasper Hancke

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

kasper hancke

Kasper har spesialkompetanse innen algers rolle i marine økosystemer og jobber med omsetningen av karbon i kystøkosystemer. I senere år har han jobbet med tareskogens betydning for karbonlagring i havet og med miljøeffekter av taredyrking. Kasper leder KELPPRO som er Norges første tverrfaglige forskningsprosjekt på miljøeffekter av taredyrking.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør