Gunnar Sander

| oktober 27th, 2021 | Foredragsholdere

gunnar sander

Har jobbet som planlegger i kommuner og vært ansatt i statlig miljøforvaltning. Hovedinteressen er økosystembasert forvaltning og andre tilnærminger til helhetlig planlegging av hav, kyst og ferskvann. Han var prosjektleder for Blå skog-uka i 2020 og er med på å skrive en global statusrapport om tare.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør