Stein Fredriksen

Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)

stein fredriksen

Stein jobber med bentosalger, og med særlig vekt på tareskogsøkologi hvor fokus i de siste årene har vært produksjon og transport av karbon ut fra tareskog, problemer knyttet til hvorfor tareskogen forsvinner og hva som kan gjøres for å få tareskogen tilbake.