Gabriella Kossmann

| november 15th, 2021 | Foredragsholdere

gabriella kossmann

Gabriella jobber i seksjon for hav i Norad og har de siste 10 årene drevet med utviklingssamarbeid knyttet til havrelaterte sektorer som fiskeri, akvakultur, skipsfart og marin miljøbeskyttelse gjennom internasjonale konvensjoner og avtaler. Det siste året har hun vært del av sekretariatet for koordinering av programmet Hav for utvikling.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør