Foredragsholdere Library

Stein Fredriksen

Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)

Cecilie Wathne

Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)

Erlend Grimsrud

Daglig leder, Fiskarlaget Sør

Gabriella Kossmann

Seniorrådgiver, Norad

Arild Vatn

Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Frode Sundnes

Forsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Signe Christensen-Dalsgaard

Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Bjørnar Selnes Skjæran

Fiskeri- og havminister, Nærings- og fiskeridepartementet

Erika Techera

Professor, University of Western Australia

Kira Krumhansl

Senior Biologist, Fisheries and Oceans Canada

Showing: 1- of 48