Erlend Grimsrud

| november 15th, 2021 | Foredragsholdere

erlend grimsrud

Erlend har ledet Fiskerlaget Sør siden 2015. Han har fiskeriutdanning fra Universitetet i Tromsø og en MSc i akvakultur fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Erlend har erfaring fra Fiskeridirektoratet, Havbruksnæringen og som tekniker innen fiskeri- og sjømatforskning.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Gabriella Kossmann
Seniorrådgiver, Norad