Cecilie Wathne

| november 15th, 2021 | Foredragsholdere

Cecilie wathne

Cecilie er prosjektleder i Norsk nettverk for blå skog. Hun har det daglige ansvaret for å gjennomføre og ha oversikt over aktivitetene til nettverket, i samarbeid med kolleger i GRID-Arendal, NIVA og HI. Cecilie har 15 års prosjektledererfaring. Hun har en mastergrad i økonomi for utvikling fra University of Oxford.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør
Gabriella Kossmann
Seniorrådgiver, Norad