Oslo, 2 September 2017

Mandag 2. september ble Hege Gundersen (NIVA) og Glen Peters (CICERO) invitert fraNorges vitenskapsakademitil å holde en presentasjon om karbonopptak i skog – Jordens naturlige buffer for klimaendringer. Glen hadde å gjøre med det grønne – og Hege med de blå skogene. Hege fortalte historien om de norske tareskogene som sakte vokser tilbake etter tiår med kråkebolle. Hun forklarte også hvorfor dette er gode nyheter for de tusenvis av arter som lever i disse skogene, men også for det globale karbonbudsjettet.