Norsk sammendrag av Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen

| mai 30th, 2023 | DocumentsNORSK SAMMENDRAG
RAPPORT – ENGELSK
grafiske elementer

Norsk sammendrag av Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen

Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir anbefalte tiltak for å bygge ut gjenoppretting av verdens tareskoger. Dette norske sammendraget gir et tilpasset utvalg av anbefalinger fra den globale tarerapporten for Norge.

Tare Fra a til å