TURFALGAE verksted

| februar 20th, 2021 | Høydepunkter

TURFALGAE VERKSTED

Med støtte fra NBNF og RCN (Norges forskningsråd) arrangerte NIVA en internasjonal workshop fra 31. mai – 2. juni 2017 om gressalger og truslene de utgjør mot tang og sjøgress. Målet med workshopen var å samle nasjonale og internasjonale ledende forskere, samt norske ledere, for å vurdere nåværende kunnskapsstatus globalt, og for å identifisere forskningsbehov med hensyn til regimeskift fra disse blå skogene til mindre komplekse torvalgesystemer.

Blå skoger står overfor flere stressfaktorer fra klimaendringer og menneskelig befolkningsvekst, og det siste store tapet av disse viktige økosystemene på grunn av slike skift har blitt et globalt anliggende. Spesielt ønsket vi å fremheve forskningsbehovene for å forbedre kunnskapen om pågående regimeskift og tilsmussing av makrofytter i norske kystvann.

Workshoppet involverte deling av data, kunnskap og metodikk mellom 19 deltakere fra 7 land (Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Australia, Canada). Nåværende kunnskapstilstand, nasjonalt og internasjonalt, ble oppnådd gjennom presentasjonene til den inviterte deltakeren. Gjennom inviterte presentasjoner fikk vi også en oversikt over tilgjengelige metoder, verktøy og analytiske tilnærminger som kan brukes til å løse de identifiserte kunnskapshullene. De viktigste forskningsspørsmålene, og hvordan disse kan adresseres (litteraturgjennomgang, felteksperimenter, laboratoriestudier) ble også diskutert.

Basert på presentasjonene og diskusjonene ble en NIVA-ledet søknad, «TURFALGAE», sendt til RCNs forskningsprogram MARINFORSK, i september 2017.

Høydepunkter

Rapportlansering: Topp 10 Trender 2023
«Topp 10 Trender» for blå skog 2023 lanseres på NBFN-seminar i Oslo   14. februar arrangerer Norsk nettverk for blå skog (NBFN) frokostseminar i Oslo for å lansere nettverkets nye rapport: «Topp 10 trender for blå skog». Rapporten oppsummerer fjorårets viktigste trender og hva vi kan se fram til i kommende år.   2023 var […]
Blå skog og COP28
Blå skog og COP28: oversikt over hav, blå skog og blått karbon under FNs klimakonferanse Gro Slotsvik – GRID-Arendal   FNs årlige klimakonferanse, the Conference of the Parties (COP), fant sted i Dubai 30. november – 12. desember 2023. Vi samlet alle arrangement som handler om hav, blå skog og blått karbon på ett sted. […]
30 by 30: hvordan restaurerer vi tareskogen?
30 BY 30: HVORDAN RESTAURERER VI TARESKOGEN? Barbro Taraldset Haugland – Havforskningsinstituttet (HI)   Vi er nå et par år inn i FNs 10-år for havet, og fokuset på gjenoppretting av blå skog langs kysten øker. I desember signerte Norge FNs Naturavtale – 30 by 30 –  hvor ett av målene er å restaurere 30% […]