TURFALGAE verksted

TURFALGAE VERKSTED

Med støtte fra NBNF og RCN (Norges forskningsråd) arrangerte NIVA en internasjonal workshop fra 31. mai – 2. juni 2017 om gressalger og truslene de utgjør mot tang og sjøgress. Målet med workshopen var å samle nasjonale og internasjonale ledende forskere, samt norske ledere, for å vurdere nåværende kunnskapsstatus globalt, og for å identifisere forskningsbehov med hensyn til regimeskift fra disse blå skogene til mindre komplekse torvalgesystemer.

Blå skoger står overfor flere stressfaktorer fra klimaendringer og menneskelig befolkningsvekst, og det siste store tapet av disse viktige økosystemene på grunn av slike skift har blitt et globalt anliggende. Spesielt ønsket vi å fremheve forskningsbehovene for å forbedre kunnskapen om pågående regimeskift og tilsmussing av makrofytter i norske kystvann.

Workshoppet involverte deling av data, kunnskap og metodikk mellom 19 deltakere fra 7 land (Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Australia, Canada). Nåværende kunnskapstilstand, nasjonalt og internasjonalt, ble oppnådd gjennom presentasjonene til den inviterte deltakeren. Gjennom inviterte presentasjoner fikk vi også en oversikt over tilgjengelige metoder, verktøy og analytiske tilnærminger som kan brukes til å løse de identifiserte kunnskapshullene. De viktigste forskningsspørsmålene, og hvordan disse kan adresseres (litteraturgjennomgang, felteksperimenter, laboratoriestudier) ble også diskutert.

Basert på presentasjonene og diskusjonene ble en NIVA-ledet søknad, «TURFALGAE», sendt til RCNs forskningsprogram MARINFORSK, i september 2017.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

alle blogginnlegg

Norge satser på blå skog

NORGE SATSER PÅ BLÅ SKOG Forfattere: Cecilie Wathne (Norsk nettverk for blå skog), Torill Sateroy (GRID-Arendal og Norsk nettverk for blå skog) og Brian Tsuyoshi Takeda (Urchinomics) One Ocean Week fikk et knallstart med Regjeringens havkonferanse mandag 17. april. I tillegg til å velge blå skog som et av temaene for dagen, kom regjeringen med…

Read more
Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer

Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer Steven Lutz, senior programoffiser og blåkarbonleder, GRID-Arendal. Opprinnelig innlegg fra GRID-Arendal Bevaring og restaurering av karbonrik mangroveskog er en viktig naturbasert klimaløsning som kan bidra til å dempe den globale klimakrisen. Mangroverot i Indonesia. Steven Lutz, GRID-Arendal Verden står overfor en klimakrise. FNs mellomstatlige…

Read more
Sukkertareskog på direktoratenes redningsliste

SUKKERTARESKOG PÅ DIREKTORATENES REDNINGSLISTE Trine Bekkby, Eli Rinde og Hege Gundersen – Norsk institutt for vannforskning, NIVA Sukkertareskogene langs norskekysten er viktige leveområder for et stort antall arter og bidrar med mange økosystemtjenester, som mat- og råvareproduksjon og karbonbinding og -lagring. Sukkertareskogene er regnet som sterkt truet, mest sannsynlig på grunn av økte temperaturer og…

Read more
Topp 10 trender-artikkelen lansert på NBFN-seminar i Oslo

Topp 10 trender-artikkelen lansert på NBFN-seminar i Oslo Publikum deltar i spørsmål og svar-delen av seminaret 1. februar holdt Norsk Nettverk for Blå Skog (NBFN) et frokostseminar i Oslo for å lansere nettverkets sisteprodukt, en oversikt over Topp 10 blå skog-trender fra 2022. Rommet var fylt av interesserte fra både offentlig og privat sektor, noe…

Read more
Hav og blått karbon på COP27

Denne livebloggen inneholder hav, blå skoger og kyst- og havblått karbon-relaterte sidearrangementer på UNFCCC COP27 (6. – 18. nov.). Dette innlegget vil bli oppdatert gjennom hele COP og ble opprinnelig lagt ut på GEF Blue Forests Project. Innholdet i denne bloggen er på engelsk. For foreslåtte oppdateringer eller redigeringer vennligst send en e-post: steven.lutz (@) grida.no…

Read more