Illustration of blue forests by Hasan Abbas, GRID-Arendal

Blå skog og COP28

| desember 6th, 2023 | Blått karbon

Blå skog og COP28: oversikt over hav, blå skog og blått karbon under FNs klimakonferanse

Gro Slotsvik – GRID-Arendal

 

FNs årlige klimakonferanse, the Conference of the Parties (COP), fant sted i Dubai 30. november – 12. desember 2023. Vi samlet alle arrangement som handler om hav, blå skog og blått karbon på ett sted.

COP28 kunne vise til et stort utvalg arrangement som blant annet handler om blå skog, marint biologisk mangfold, klimarettferdighet for små utviklingsøystater (SIDS) og marked for blått karbon. Du kan følge oversikten her: Oceans & Blue Carbon at COP28.

Merk at oversikten og alle arrangement er på engelsk.

Blått karbon

Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer
Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer Steven Lutz, senior programoffiser og blåkarbonleder, GRID-Arendal. Opprinnelig innlegg fra GRID-Arendal Bevaring og restaurering av karbonrik mangroveskog er en viktig naturbasert klimaløsning som kan bidra til å dempe den globale klimakrisen. Mangroverot i Indonesia. Steven Lutz, GRID-Arendal Verden står overfor en klimakrise. FNs mellomstatlige […]