ØKOSYSTEMTJENESTER I KUSTSONENE I DE NORDISKE LANDENE - KYSTTJENESTER

Prosjektet så på verdiene knyttet til viktige naturtyper langs de nordiske kysten. I løpet av våren 2016 utviklet partnere fra Norge, Sverige og Danmark en oversikt over tilgjengelig informasjon innen dette feltet og syntetiserte denne kunnskapen i en rapport skrevet for TemaNord-serien til Nordisk ministerråd (NCM).

Folk er avhengige av havet og kysten og deres ressurser for deres overlevelse og velvære. Kystøkosystemene i de nordiske landene, som tangeskog, blåskjellbed, ålegresseng og grunne bukter og viker, gir en rekke støtte-, forsynings-, regulerings- og kulturelle økosystemtjenester til både lokalsamfunnene og den bredere befolkningen som drar nytte av fra dem. Dette er økosystemer med høyt biologisk mangfold med mange arter av flora og fauna. De fungerer som viktige barnehagelever for flere arter av fisk, skalldyr og planter, inkludert kommersielle arter. De er også en viktig del i en rekke systemprosesser, inkludert vannrensing, kystserosjon og karbonfiksering, for å nevne noen få. Videre er kystsonen viktig som et rekreasjonsområde for svømming og fiske, og det er et stort potensial for nye bruksområder som produksjon av biodrivstoff og økt produksjon av alginat. Som et resultat er det mange interesser og fordeler knyttet til disse områdene.

Fire sentrale økosystemer ble valgt for å bli undersøkt i denne rapporten, tareskog, ålegresseng, blåskjellbed og grunne bukter og innløp. For tareskog og blåskjell ble det økonomiske potensialet for dyrking også vurdert. Studien fokuserte på å undersøke disse kystverdiene gjennom utvalgte eksempler, og anbefalte mulige applikasjoner for forvaltningen av de nordiske kystområdene og deres ressurser. Studien identifiserte også viktige kunnskapshull og antydet hvor videre arbeid bør vektlegges.

Prosjektet ble finansiert av Nordisk ministerråd (NCM) og ble gjennomført under ledelse av NIVA i samarbeid med Institute of Marine Research (IMR), GRID-Arendal, NIVA Denmark Water Research og svenske AquaBiota Water Research.

Bilder fra prosjektet, klikk for å se stort:

Vennligst finn rapporten her

FOR MER INFORMASJON

Hvordan Gunderson, Niv

hege.gundersen@niva.no

+47-95781270