Anne Lene Dale

| november 3rd, 2021 | Foredragsholdere

anne lene dale

Anne Lene driver eget konsulentselskap som leverer tjenester til bedrifter og myndigheter i marin sektor. Hun er en erfaren diplomat fra den norske utenrikstjenesten, hvor hun har hatt stillinger som kommunikasjonssjef, seksjonssjef for nærings- og handelsforhold og Norges ambassadør i Mosambik.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør