TAREINDUSTRIEN: MULIGHETER, BARRIERER OG VEIEN VIDERE

| august 10th, 2023 | Blue Forests Blog

LAST NED BRIEFEN

 

TAREINDUSTRIEN: Muligheter, barrierer og veien videre

Tareindustrien kan bli en stor næring i Europa, og mange spår at industrien er i ferd med å ta av, også i Norge. Men før dette kan skje, er det en rekke utfordringer knyttet til økonomi, teknologi, regulering, miljø og marked som må løses. Det er viktig å smøre seg med tålmodighet, tenke langsiktig, og utvikle industrien på naturens premisser. Behovet for mat til en voksende befolkning og fôr til landdyr og fisk er imidlertid en sterk driver for økende fokus på lavtrofiske arter som tare i tiden framover.

Tareindustrien var tema under Arendalsuka for NBFN-arrangementet «Tang, tare og bærekraftig matproduksjon: muligheter og barrierer for industrien»:

ARENDALSUKA ARRANGEMENT