NBFN på det internasjonale Blue Carbon Initiative-møtet i København

NBFN PÅ DET INTERNASJONALE BLUE CARBON INITIATIVE-MØTET I KØBENHAVN

Blue Carbon Initiative Scientific Working Group møttes i København, Danmark, fra 9. til 13. september 2019. Fokuset på dette møtet var på Blue Carbon habitater i Norden. Et av de sentrale spørsmålene i workshopen var: “ Hvordan kan Blue Carbon bidra til å oppnå de nasjonalt bestemte bidragene (NDCs) og målene i Paris-avtalen? ”

Blue Carbon (BC) er kjent som karbon lagret i kyst- og marine økosystemer. Seagrass, mangrove og saltmarshes er anerkjent som BC økosystemer når de binder og lagrer store mengder blå karbon i sedimentene der de bor. Nå blir tang og andre tang sakte akseptert som BC-habitater, etter å ha blitt ignorert siden de vokser på habitater som ikke akkumulerer organisk karbon, og derved overser eksporten til andre økosystemer.

Totalt deltok nærmere 80 forskere, miljøledere og beslutningstakere i workshopen – mange bidro med sin kunnskap om restaurering, beskyttelse og styring av forskjellige Blue Carbon-systemer rundt om i verden. Norge var representert av fem deltakere fra The Norwegian Blue Forest Network (NBFN, Helene Frigstad, Kasper Hancke, Hege Gundersen fra NIVA, Jonas Thormar fra IMR, og Steven Lutz fra Grid-Arendal) og to representanter fra Miljødirektoratet (Åsa AB Pedersen og Marianne Olsen).

Workshoppen ble avsluttet med en rundebordsdiskusjon der alle deltakerne ble spurt: “Hvorfor tror du det er viktig å fokusere på Blue Carbon? « eller “Hva tror du kan gjøres for de nordiske Blue Carbon-habitatene? ”, OgHvordan vil du fortsette arbeidet for Blue Carbon når du kommer hjem? ”

Med disse Why’s, What’s and How’s fremdeles i tankene har vi begynt å syntetisere to artikler. De første har tittelen “ Status for Blue Carbon Ecosystems i de nordiske landene ”Som vil gi en status for vitenskap, ledelse og politikk knyttet til blå karbonøkosystemer i Norden, samt kunnskapshull og fremtidsperspektiver. Den andre har rett “Nordisk veikart for økosystemer med blå karbon ”. Vi forventer at disse papirene vil være klare tidlig i 2020

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

alle blogginnlegg

Norge satser på blå skog

NORGE SATSER PÅ BLÅ SKOG Forfattere: Cecilie Wathne (Norsk nettverk for blå skog), Torill Sateroy (GRID-Arendal og Norsk nettverk for blå skog) og Brian Tsuyoshi Takeda (Urchinomics) One Ocean Week fikk et knallstart med Regjeringens havkonferanse mandag 17. april. I tillegg til å velge blå skog som et av temaene for dagen, kom regjeringen med…

Read more
Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer

Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer Steven Lutz, senior programoffiser og blåkarbonleder, GRID-Arendal. Opprinnelig innlegg fra GRID-Arendal Bevaring og restaurering av karbonrik mangroveskog er en viktig naturbasert klimaløsning som kan bidra til å dempe den globale klimakrisen. Mangroverot i Indonesia. Steven Lutz, GRID-Arendal Verden står overfor en klimakrise. FNs mellomstatlige…

Read more
Sukkertareskog på direktoratenes redningsliste

SUKKERTARESKOG PÅ DIREKTORATENES REDNINGSLISTE Trine Bekkby, Eli Rinde og Hege Gundersen – Norsk institutt for vannforskning, NIVA Sukkertareskogene langs norskekysten er viktige leveområder for et stort antall arter og bidrar med mange økosystemtjenester, som mat- og råvareproduksjon og karbonbinding og -lagring. Sukkertareskogene er regnet som sterkt truet, mest sannsynlig på grunn av økte temperaturer og…

Read more
Topp 10 trender-artikkelen lansert på NBFN-seminar i Oslo

Topp 10 trender-artikkelen lansert på NBFN-seminar i Oslo Publikum deltar i spørsmål og svar-delen av seminaret 1. februar holdt Norsk Nettverk for Blå Skog (NBFN) et frokostseminar i Oslo for å lansere nettverkets sisteprodukt, en oversikt over Topp 10 blå skog-trender fra 2022. Rommet var fylt av interesserte fra både offentlig og privat sektor, noe…

Read more
Hav og blått karbon på COP27

Denne livebloggen inneholder hav, blå skoger og kyst- og havblått karbon-relaterte sidearrangementer på UNFCCC COP27 (6. – 18. nov.). Dette innlegget vil bli oppdatert gjennom hele COP og ble opprinnelig lagt ut på GEF Blue Forests Project. Innholdet i denne bloggen er på engelsk. For foreslåtte oppdateringer eller redigeringer vennligst send en e-post: steven.lutz (@) grida.no…

Read more