NBFN på det internasjonale Blue Carbon Initiative-møtet i København

| februar 20th, 2021 | NBFN blogg

NBFN PÅ DET INTERNASJONALE BLUE CARBON INITIATIVE-MØTET I KØBENHAVN

Blue Carbon Initiative Scientific Working Group møttes i København, Danmark, fra 9. til 13. september 2019. Fokuset på dette møtet var på Blue Carbon habitater i Norden. Et av de sentrale spørsmålene i workshopen var: “ Hvordan kan Blue Carbon bidra til å oppnå de nasjonalt bestemte bidragene (NDCs) og målene i Paris-avtalen? ”

Blue Carbon (BC) er kjent som karbon lagret i kyst- og marine økosystemer. Seagrass, mangrove og saltmarshes er anerkjent som BC økosystemer når de binder og lagrer store mengder blå karbon i sedimentene der de bor. Nå blir tang og andre tang sakte akseptert som BC-habitater, etter å ha blitt ignorert siden de vokser på habitater som ikke akkumulerer organisk karbon, og derved overser eksporten til andre økosystemer.

Totalt deltok nærmere 80 forskere, miljøledere og beslutningstakere i workshopen – mange bidro med sin kunnskap om restaurering, beskyttelse og styring av forskjellige Blue Carbon-systemer rundt om i verden. Norge var representert av fem deltakere fra The Norwegian Blue Forest Network (NBFN, Helene Frigstad, Kasper Hancke, Hege Gundersen fra NIVA, Jonas Thormar fra IMR, og Steven Lutz fra Grid-Arendal) og to representanter fra Miljødirektoratet (Åsa AB Pedersen og Marianne Olsen).

Workshoppen ble avsluttet med en rundebordsdiskusjon der alle deltakerne ble spurt: “Hvorfor tror du det er viktig å fokusere på Blue Carbon? « eller “Hva tror du kan gjøres for de nordiske Blue Carbon-habitatene? ”, OgHvordan vil du fortsette arbeidet for Blue Carbon når du kommer hjem? ”

Med disse Why’s, What’s and How’s fremdeles i tankene har vi begynt å syntetisere to artikler. De første har tittelen “ Status for Blue Carbon Ecosystems i de nordiske landene ”Som vil gi en status for vitenskap, ledelse og politikk knyttet til blå karbonøkosystemer i Norden, samt kunnskapshull og fremtidsperspektiver. Den andre har rett “Nordisk veikart for økosystemer med blå karbon ”. Vi forventer at disse papirene vil være klare tidlig i 2020

NBFN blogg

Blå skog og COP28
Blå skog og COP28: oversikt over hav, blå skog og blått karbon under FNs klimakonferanse Gro Slotsvik – GRID-Arendal   FNs årlige klimakonferanse, the Conference of the Parties (COP), fant sted i Dubai 30. november – 12. desember 2023. Vi samlet alle arrangement som handler om hav, blå skog og blått karbon på ett sted. […]
30 by 30: hvordan restaurerer vi tareskogen?
30 BY 30: HVORDAN RESTAURERER VI TARESKOGEN? Barbro Taraldset Haugland – Havforskningsinstituttet (HI)   Vi er nå et par år inn i FNs 10-år for havet, og fokuset på gjenoppretting av blå skog langs kysten øker. I desember signerte Norge FNs Naturavtale – 30 by 30 –  hvor ett av målene er å restaurere 30% […]
NBFN at Arendalsuka 2023
NBFN AT ARENDALSUKA 2023 During Arendalsuka, experts, politicians, and industry representatives gathered in  GRID-Arendal’s back garden to discuss what it will take to further develop the seaweed industry in Norway and Europe.  Watch the full event on YouTube Norway is in many regards an ideal country for cultivating seaweed, with tangle, rockweed, and sugar kelp growing […]