Årsrapport 2022

| februar 27th, 2023 | Årsrapporter


ÅRSRAPPORT 2022

Norsk

Betydningen av kystøkosystemer, inkludert blå skog, fortsatte å få økt anerkjennelse i 2022. Slutterklæringen fra FNs klimakonferanse (COP 27) inneholdt for første gang
et eget underavsnitt om havet. Samtidig forplikter avtalen om biologisk mangfold, som ble vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15), medlemsland til å bevare, forvalte og restaurere kystområder på en effektiv måte. I Norge har fokuset på kystøkosystemer også vært framtredende. De fleste talerne på Utenriksdepartementet og Norads første kraftsamling for havet fremhevet viktigheten av den blå skogen. Slike uttalelser har blitt etterfulgt av konkrete handlinger, inkludert innsats for
å endre fiskeeksportloven og tilhørende forskrifter for
å definere makroalger som sjømat, samt arbeidet med å vurdere hvilke juridiske endringer som trengs for å gjøre klimahensyn til et selvstendig verneformål. Se årsrapporten for å se hvilke aktiviteter nettverket fullførte innenfor disse temaene.

Årsrapporter

Årsrapport 2021
ÅRSRAPPORT 2021 Norsk versjon
Årsrapport 2020
ÅRSRAPPORT 2020 Norsk versjon
Årsrapport 2019
ÅRSRAPPORT 2019 Norsk versjon