Den norske regjeringen har siden 2015 bevilget omtrent 327 millioner NOK til blå skogprosjekter i 25 land over hele verden

For å markere Jordens dag, lanserer Norsk Nettverk for Blå Skog (NBFN) i dag en kartleggingsrapport om norsk politikk og prosjekter innen blå skog.

Blå skog er kystøkosystemer som tareskog, sjøgress, saltmyr og mangroveskog. De representerer en naturbasert løsning på klima- og miljøkrisen. De lagrer mer karbon per hektar enn terrestriske skoger. De fanger også nesten 70% av karbonet i havet, til tross for at de okkuperer mindre enn 0,5% av havbunnen. Blå skog bare i Norden lagrer omtrent 33 millioner tonn CO2. Disse økosystemene er også avgjørende for biologisk mangfold og er en miljøvennlig kilde til mat, gjødsel og medisin.

Betydningen av disse økosystemene ble anerkjent av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på et toppmøte om havet og klimaet tirsdag den 20. april hvor John F. Kerry og ledere fra hele verden var til stede. Minister Rotevatn sa “vi trenger bærekraftig havpolitikk for å bevare havet som livskilde på planeten vår, for å gi livnære alt liv på land og for å bygge bærekraftige økonomier … På den nasjonale arenaen prioriterer Norge havbeskyttelse, bærekraftig havforvaltning samt havbaserte klimaløsninger … Vi må å jobbe sammen for å øke omfanget av kritiske økosystemer som mangrover, sjøgress, saltmyr, tangbelter, sanddyner, skjær og dybhavsøkosystemer. Dette vil være til fordel for klima og miljø, samtidig som det vil gi flere fordeler for matsikkerhet og økonomi. ”

For å støtte den norske regjeringen med å styrke strategien for blå skog, gjennomførte NBFN en kartlegging for å identifisere relevante blå skogprosjekter og for å få en forståelse av potensielle muligheter og oppfatninger om blåskogpolitikken i Norge og i utlandet.

Høydepunkter fra rapporten inkluderer:

  • Den norske regjeringen har bevilget tilnærmet 327 millioner norske kroner til blå skogprosjekter i 25 land over hele verden siden 2015
  • 80,7% av de blå skogrelaterte prosjektene som støttes av Norge er nasjonale, mens 19,3% er internasjonale
  • Med en mangfoldig tareskog, vitenskapelig ekspertise og økende interesse for tang og makroalger, er Norge i en unik posisjon for å lede internasjonal innsats for å utvikle et rammeverk for bærekraftig forvaltning avmakroalgedyrking.

Rapporten er tilgjengelig her

Minister Sveinung Rotevatns uttalelse på det virtuelle globale toppmøtet om havet og klimaet er tilgjengelig her.

Om Norsk Nettverk for Blå Skog: NBFN ble etablert av GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet og NIVA i 2014 for å gi grundig og oppdatert kunnskap om norsk blå skoger.

For spørsmål, kontakt NBFN-prosjektleder Cecilie Wathne på cecilie.wathne@hi.no