Even Moland

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

even moland

Evens interesser spenner fra akvatiske organismers adferd til økosystem-vitenskap og bevaringsbiologi. Hans forskning på effekter av marine bevaringsområder har hatt fokus på Europeisk hummer og kystnær torsk. Han er medlem av Havforskingsinstituttets dykkerteam og promoterer vitenskapelig dykking som et verdifullt og allsidig forskningsverktøy.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør