Ukjente helter: ålegrasengens skjulte verdier

Ålegrasenger er viktige for naturmangfold, fiskeri, matsikkerhet og begrensning av kysterosjon, samtidig som de er svært effektive karbonlagre. Likevel fortsetter de å minke og forsvinne i et alarmerende tempo. Vi vil utforske hastigheten og årsakene til denne globale trenden, samt de mange økosystemtjenestene som denne naturtypen tilbyr.

Webinaret vil bestå av presentasjoner fra eksperter fra alle deler av verden om den ferskeste og beste forskningen om ålegras og andre sjøgressenger, etterfulgt av en paneldebatt. Deltakere vil få mulighet til å både stille spørsmål og delta i diskusjoner.

Se programdetaljer og foredragsholdere for dette arrangementet nedenfor. NB! Webinaret er på Engelsk. 

DATo & TID

Tirsdag 29. november
09.30 - 11.30 CET

Sted

Microsoft Teams (Online)

TYPE ARRANGEMENT

Webinar

SPRÅK

Engelsk

PROGRAMMET

09.30 

Velkommen og introduksjon 

Moderator: Tanya Bryan, GRID-Arendal

09.40 

Sjøgresstrender i Europa og globalt 

Carmen B. de los Santos, Senter for havvitenskap i Algarve (CCMAR)

09.55 

Sjøgress og blått karbon: fra mikrober til forvaltning 

Paul Carnell og Stacey Trevathan-Tackett, Deakin University Australia

10.10

Sjøgressets rolle på kystens biologiske mangfold og økosystemer

Abu Hena Mustafa Kamal, Universiti Malaysia Terengganu

10.25

Fiskerier tilknyttet sjøgress

Lina Mtwana Nordlund, Uppsala universitet, Sverige

10.40

Paneldebatt

Carmen B. de los Santos, Lina Mtwana Nordlund, Abu Hena Mustafa Kamal 

11.10

Avslutningskommentarer

11.15

Breakout room diskusjon

FOREDRAGSHOLDERE

Tanya Bryan
Leder for økosystemer og samfunn, GRID-Arendal

Tanya begynte i GRID-Arendal tidlig i 2014 som prosjektleder for marine økosystemtjenester prosjekter. Hennes kjernearbeid inkluderer prosjekter om blått karbon, blå økonomi og bevaringsfinansiering, samt utvikling av andre økosystemtjenesteprosjekter når muligheten byr seg. Hun har over 10 års erfaring innen marin bevaring i både akademiske og NGO-miljøer på både øst- og vestkysten av Canada, med fokus på dypvannskoraller, marin arealplanlegging og blåkarbonprosjekter.

Carmen B. de los Santos
Forskningsassistent, Senter for havvitenskap i Algarve (CCMAR)

Carmen er forskningsassistent ved det marine vitenskapssenteret i Faro, Portugal. Hun er en erfaren marin økolog som fokuserer på sjøgressøkosystemer, og undersøker deres tilbud av økosystemtjenester, inkludert karbonbinding, deres funksjon og deres respons på miljøpåvirkninger, og deres trender over tid. Hennes forskningsformål og motivasjon er å fremme økologisk kunnskap om sjøgress for å støtte vitenskapsbasert forvaltning, fremme bevaring av dem og informere nasjonal og internasjonal miljøpolitikk. I 2019 ledet hun den første vurderingen av sjøgresstrender i Europa, og hun er for tiden involvert i den første nasjonale vurderingen av blåkarbonlagring og -binding i sjøgress og tidevannsenger i Portugal.

Paul Carnell
stipendiat, Deakin University Australia

Paul Carnell har vært stipendiat ved Deakin Universitys Blue Carbon Lab (BCL) i over syv år. Paul er en havforsker og hans forskning tar sikte på å best mulig informere om restaurering av miljøet ved å verdsette økosystemtjenestene som tilbys til menneskeheten. Paul arbeider på tvers av alle kystnære økosystemer fra tareskoger til sjøgress, tidevannsenger og mangrover. Med et økologisk fundament har han jobbet med kostnads-nytte-analyser av kystforvaltningshandlinger ved å kvantifisere blåkarbonkapasiteten til kystsystemer, men også hvordan de bidrar til fiskeri, beskytter våre strandlinjer og bidrar til rekreasjon og turisme.

Stacey Trevathan-Tackett
ARC DECRA-stipendiat, Deakin University Australia

Stacey Trevathan-Tackett har vært stipendiat ved Deakin Universitys Blue Carbon Lab (BCL) i over syv år. Stacey er en havforsker og hennes forskningsinteresser spenner fra sjøgresssykdom og mikrobiomer til blått karbon. Forskningen hennes bruker biogeokjemiske og mikrobiologiske teknikker for å forbedre den grunnleggende forståelsen av karbonsyklus og mikrobiell økologi i kystøkosystemer i sammenheng med globale klimaendringer og økosystemhelse og restaurering.

Lina Mtwana Nordlund
Førsteamanuensis, Uppsala universitet, Sverige

Lina Mtwana Nordlunds forskningsinteresse er å koble natur og menneskelig velvære. Hun jobber med bærekraftig utvikling av kystsonen og bruker en tverr- og tverrfaglig forskningstilnærming for å få en mer helhetlig forståelse. Hun har spesialisert seg på sjøgressøkosystemer og tilhørende sosialøkologiske systemer, spesielt fiskerier og økosystemtjenester. Lina er også direktør for Indo-Pacific Seagrass Network.


Abu Hena Mustafa Kamal
Førsteamanuensis, Universiti Malaysia Terengganu

Abu Hena Mustafa Kamal jobber for tiden ved fakultetet for fiskeri og matvitenskap, Universiti Malaysia Terengganu. Abu Hena forsker innen akvakultur og økologi. Hans nåværende forskningsprosjekt fokuserer på å koble mangrove- og sjøgressøkosystemer med samfunnets velvære, liv og levebrød. Han har to tiår med erfaring med å jobbe med sjøgress og dets økosystemer i den asiatiske regionen, spesielt i Malaysia og Bangladesh.