Blå skog-uka 2022 Library

Vår blå skog: Hva gjøres, og hva bør gjøres?

Vår blå skog: hva gjøres, og hva bør gjøres? (Hybrid) Vi trenger den blå skogen. Tang, tareskog, sjøgressenger, og tidevannsenger og -sumper fanger og langtidslagrer karbon, øker biologisk mangfold, forbedrer vannkvaliteten og beskytter kystsamfunn mot erosjon. Kystøkosystemene er også grunnleggende for vår havøkonomi, inkludert fiskerinæringen. Men mye av Norges blå skog er dessverre under sterkt press. […]

Ukjente helter: Ålegrasengens skjulte verdier

Ukjente helter: ålegrasengens skjulte verdier Ålegrasenger er viktige for naturmangfold, fiskeri, matsikkerhet og begrensning av kysterosjon, samtidig som de er svært effektive karbonlagre. Likevel fortsetter de å minke og forsvinne i et alarmerende tempo. Vi vil utforske hastigheten og årsakene til denne globale trenden, samt de mange økosystemtjenestene som denne naturtypen tilbyr. Webinaret vil bestå […]

Lærdom fra engene: veien mot bevaring og restaurering av ålegras

LÆRDOM FRA ENGENE: VEIEN MOT BEVARING OG RESTAURERING AV ÅLEGRAS Vi må stoppe, og ideelt sett snu, det kontinuerlige tapet av ålegrasenger. Dette krever at vi innfører tiltak rettet mot de aktivitetene som har negativ påvirkning på disse plantene gjennom økosystembasert forvaltning. I noen tilfeller kan aktivrestaurering av tapte ålegrasenger være den beste løsning. Dette […]

Showing: 1- of 3