Åshild Ergon

| november 2nd, 2021 | Foredragsholdere

åshild ergon

Åshild jobber med sukkertare-genetikk og muligheten for å foredle taresorter som egner seg til dyrking og bruk. Hun leder prosjektet Breed4Kelp2Feed som handler om genetikk og foredling, og prosjektet SafeKelp som handler om innhold av jod og arsen i tare langs hele verdikjeden fra dyrking til bruk som fôr eller mat.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør