Harald B. Hansen

| november 1st, 2021 | Foredragsholdere

harald b. hansen

Harald begynte nylig i WWF-Norge etter å ha jobbet i Klima- og miljødepartementet og utenriksdepartementet. Fra arbeidet der, og som tidligere forsker har han jobbet med forvaltningsplaner, fiskeri, havpanelet og OSPAR. Nå leder han Norad-programmer om IUU-fiske i Gulehavet og Sørvest-Indiahavet.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør