Kjell Magnus Norderhaug

kjell magnus norderhaug

Kjell Magnus sitt interressefelt omfatter kystøkosystemer og spesielt tareskogsøkologi og trofiske interaksjoner. Han har lang erfaring med miljøovervåkning med fokus på effekter av eutrofi og klimaendringer på kystøkosystemene, og har ledet nasjonale og internasjonale forsknings- og miljøovervåkningsprosjekter.