Norwegian Blue Forests Network (photo: Jonas Thormar)

Ny video!

| februar 20th, 2021 | NBFN News

NY VIDEO!

Hva om noen fortalte deg at du kunne bruke tang som en ingrediens i brødet ditt, drikke vann fra en tangmembranflaske og bruke sjøgress som en primær råvare til mobiltelefonvesken eller solbrillene?

Havet dekker mer enn to tredjedeler av planeten, og er grunnleggende for menneskelig velvære. Marineplanter som trives i våre kyst og hav, slik som mangrove- og tareskog, tidevannsmyr og enger av sjøgress, gir en mengde varer og fordeler både for miljøet og mennesker. Estimater av havets bidrag til verdensøkonomien varierer fra USD 1,5 billioner til US $ 3 billioner i året, omtrent 5% av all økonomisk aktivitet i verden. Drevet av en voksende global befolkning og behovet for nye vekstkilder, blir havet mer og mer en økonomisk grense og et dynamisk tredimensjonalt miljø der ressursene er rike og varierte. Dette har gitt opphav til et nytt konsept eller rammeverk for tiltak for å redusere risikoen: overgangen til dagens havøkonomi til en «blå økonomi» med «blå vekst.»

NBFN News

Topp 10 trender fra 2022
Norsk nettverk for blå skog: Topp 10 trender fra 2022 Vi har lagt bak oss et kontrastfylt år i 2022. På den ene siden har blå skog vært tema innen en rekke områder som har fått økende oppmerksomhet: Blå økonomi, marint vern og hvordan havene kan brukes for å bekjempe og redusere effekten av klimakrisen. […]
NBFN på det internasjonale Blue Carbon Initiative-møtet i København
NBFN PÅ DET INTERNASJONALE BLUE CARBON INITIATIVE-MØTET I KØBENHAVN Blue Carbon Initiative Scientific Working Group møttes i København, Danmark, fra 9. til 13. september 2019. Fokuset på dette møtet var på Blue Carbon habitater i Norden. Et av de sentrale spørsmålene i workshopen var: “ Hvordan kan Blue Carbon bidra til å oppnå de nasjonalt […]
Workshop i Granada om makroalgernes rolle i det globale karbonbudsjettet
WORKSHOP I GRANADA OM MAKROALGERNES ROLLE I DET GLOBALE KARBONBUDSJETTET Seksten forskere fra Europa, Australia og USA var i april samlet i Granada for å diskutere makroenes rolle i det globale karbonbudsjettet. Deltakere fra Norwegian Blue Forest Network var Kasper Hancke og Hege Gundersen fra NIVA, og Karen Filbee-Dexter fra IMR. Ansvarlig for workshopen var […]