Hva om noen fortalte deg at du kunne bruke tang som en ingrediens i brødet ditt, drikke vann fra en tangmembranflaske og bruke sjøgress som en primær råvare til mobiltelefonvesken eller solbrillene?

Havet dekker mer enn to tredjedeler av planeten, og er grunnleggende for menneskelig velvære. Marineplanter som trives i våre kyst og hav, slik som mangrove- og tareskog, tidevannsmyr og enger av sjøgress, gir en mengde varer og fordeler både for miljøet og mennesker. Estimater av havets bidrag til verdensøkonomien varierer fra USD 1,5 billioner til US $ 3 billioner i året, omtrent 5% av all økonomisk aktivitet i verden. Drevet av en voksende global befolkning og behovet for nye vekstkilder, blir havet mer og mer en økonomisk grense og et dynamisk tredimensjonalt miljø der ressursene er rike og varierte. Dette har gitt opphav til et nytt konsept eller rammeverk for tiltak for å redusere risikoen: overgangen til dagens havøkonomi til en «blå økonomi» med «blå vekst.»