NBFN News Library

Topp 10 trender fra 2022

Norsk nettverk for blå skog: Topp 10 trender fra 2022 Vi har lagt bak oss et kontrastfylt år i 2022. På den ene siden har blå skog vært tema innen en rekke områder som har fått økende oppmerksomhet: Blå økonomi, marint vern og hvordan havene kan brukes for å bekjempe og redusere effekten av klimakrisen. […]

NBFN på det internasjonale Blue Carbon Initiative-møtet i København

NBFN PÅ DET INTERNASJONALE BLUE CARBON INITIATIVE-MØTET I KØBENHAVN Blue Carbon Initiative Scientific Working Group møttes i København, Danmark, fra 9. til 13. september 2019. Fokuset på dette møtet var på Blue Carbon habitater i Norden. Et av de sentrale spørsmålene i workshopen var: “ Hvordan kan Blue Carbon bidra til å oppnå de nasjonalt […]

Workshop i Granada om makroalgernes rolle i det globale karbonbudsjettet

WORKSHOP I GRANADA OM MAKROALGERNES ROLLE I DET GLOBALE KARBONBUDSJETTET Seksten forskere fra Europa, Australia og USA var i april samlet i Granada for å diskutere makroenes rolle i det globale karbonbudsjettet. Deltakere fra Norwegian Blue Forest Network var Kasper Hancke og Hege Gundersen fra NIVA, og Karen Filbee-Dexter fra IMR. Ansvarlig for workshopen var […]

Ny innsikt i skjebnen til tarekarbon

NY INNSIKT I SKJEBNEN TIL TAREKARBON Et nytt forskningspapir i Nature Scientific Reports viser at frittliggende tangfragmenter kan transporteres mange kilometer, og har potensial til raskt å nå kontinentalsokkelen der de kan konsumeres av dyphavsdyr eller bli gravlagt i sedimenter. Forskningen ble utført av Wernberg og Filbee-Dexter, fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk […]

Norwegian Blue Forests Network (photo: Jonas Thormar)

Ny video!

NY VIDEO! Hva om noen fortalte deg at du kunne bruke tang som en ingrediens i brødet ditt, drikke vann fra en tangmembranflaske og bruke sjøgress som en primær råvare til mobiltelefonvesken eller solbrillene? Havet dekker mer enn to tredjedeler av planeten, og er grunnleggende for menneskelig velvære. Marineplanter som trives i våre kyst og […]

NBFN at the International Blue Carbon Initiative meeting in Copenhagen

The Blue Carbon Initiative Scientific Working Group met in Copenhagen, Denmark, from September 9-13, 2019. The focus of this meeting was on Blue Carbon habitats in the Nordic countries. One of the central questions of the workshop was: “How can Blue Carbon contribute to achieve the Nationally Determined Contributions (NDCs) and the goals of the Paris […]

Establishing an International Seagrass Experts Network

Towards an international seagrass science, policy and conservation agenda, International Seagrass Biology Workshop 13–15 June 2018, Singapore Seagrass meadows are critical to the functioning of healthy and productive coasts around the world, but unfortunately, they are often overlooked and unappreciated. UN Environment in collaboration with GRID-Arendal aims to convene an International Seagrass Experts Network in […]

Showing: 1- of 7