Peter Harris

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

peter harris

Peter har jobbet innen marin geologi i over 30 år og publisert over 100 vitenskapelige artikler. Hans interesser inkluderer nye metoder for gjennomføring av miljøvurderinger og bruk av multivariat statistikk og geomorfologi for å gi verktøy for å håndtere det globale havmiljøet.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør