Steven Lutz

| oktober 27th, 2021 | Foredragsholdere

steven lutz

Steven jobber for å fremme blått karbon gjennom nasjonale og internasjonale plattformer. Dette inkluderer utvikling og ledelse av Abu Dhabi Blue Carbon Demonstration Project og Global Environment Facility’s Blue Forests Project og representasjon ved internasjonale klimaforhandlinger.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør