Norwegian Blue Forests Network (photo: Jonas Thormar)

Geak nettverk holder første verksted

| juli 25th, 2022 | NBFN blogg

GEAK NETTVERK HOLDER FØRSTE VERKSTED

GEAK workshopdeltakere samlet ved Havforskningsinstituttet i Arendal, Norge

I juni 2022 holdt nettverket Global Ecosystem Services Assessment from Kelp forests (GEAK) sin første personlige workshop ved Havforskningsinstituttet i Arendal, Norge. Nettverket samler tare- og tangeksperter og miljøøkonomer for å fullføre en global syntese av spekteret av fordeler som tareskoger gir mennesker over hele verden. Nettverket består av 32 tare- og tangeksperter, restaureringsutøvere og miljøøkonomer, inkludert seks postdoktorer fra Norge, Canada, Spania, Chile, USA, Tyskland og Australia og fire PhD- og masterstudenter fra Sør-Afrika, Canada, Australia og Storbritannia .

Verdens tareskoger er omfattende vegeterte marine økosystemer som dekker over en fjerdedel av verdens kystlinjer. Tareskoger gir omfattende fordeler for mennesker, inkludert 14 av de 18 bidragene fra naturen til mennesker identifisert av Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Selv om den vitenskapelige interessen for tareskogøkosystemtjenester har økt i løpet av det siste tiåret, er det mangel på studier som eksplisitt verdsetter tjenester fra tareskoger, og forskningsinnsats på dette temaet ligger flere tiår bak andre økosystemer. Gjeldende økonomiske verdivurderinger av tare er statsspesifikke og sterkt dominert av direkte brukstjenester som fiskeri og tarehøst, men disse er mest sannsynlig en betydelig undervurdering fordi de ikke inkluderer de mange kulturelle verdiene, så vel som deres rolle i karbonlagring , næringsfiltrering og biologisk mangfold.

Figur 1. Økoregioner i blått viser områder for fullført GEAK-datainnsamling om tareøkosystemtjenester. Mørkeblått indikerer regioner der data ble delt inn i to kategorier basert på relevante politiske grenser (f.eks. land eller stater).

Målet med workshopen var å bidra til å kvantifisere omfanget og verdien av økosystemtjenester levert av tareskog i kystsonen. Viktige resultater av workshopen inkluderte den første omfattende vurderingen av økosystemtjenestene levert av tareskoger, samt en romlig eksplisitt forståelse av eksisterende kunnskap samt kunnskapshull rundt tareskogens funksjon og tjenester. Denne kunnskapen kan brukes i fremtidig forskning, politikk og forvaltningsbeslutninger angående tareskoger og kystnære økosystemer bredere. Workshopen startet også prosessen med å ferdigstille en høyprofilert vitenskapelig artikkel, samt tre tilleggsutganger om tareskogsøkosystemtjenester som skal fullføres i 2023. På publiseringstidspunktet vil også et populærvitenskapelig stykke i The Conversation være skrevet, for å sikre at disse utdataene når et bredest mulig publikum.

Denne workshopen ble delvis støttet av Norsk nettverk for blå skog.

Figur 2. Kartlegging av økosystemtjenestene til tareskoger. Fra Filbee-Dexter et al 2022.

‘Kelp: South Africa’s golden forests’ er en video fra Akshata Mehta av prosjektet BlueConnect.

NBFN blogg

Blå skog og COP28
Blå skog og COP28: oversikt over hav, blå skog og blått karbon under FNs klimakonferanse Gro Slotsvik – GRID-Arendal   FNs årlige klimakonferanse, the Conference of the Parties (COP), fant sted i Dubai 30. november – 12. desember 2023. Vi samlet alle arrangement som handler om hav, blå skog og blått karbon på ett sted. […]
30 by 30: hvordan restaurerer vi tareskogen?
30 BY 30: HVORDAN RESTAURERER VI TARESKOGEN? Barbro Taraldset Haugland – Havforskningsinstituttet (HI)   Vi er nå et par år inn i FNs 10-år for havet, og fokuset på gjenoppretting av blå skog langs kysten øker. I desember signerte Norge FNs Naturavtale – 30 by 30 –  hvor ett av målene er å restaurere 30% […]
NBFN at Arendalsuka 2023
NBFN AT ARENDALSUKA 2023 During Arendalsuka, experts, politicians, and industry representatives gathered in  GRID-Arendal’s back garden to discuss what it will take to further develop the seaweed industry in Norway and Europe.  Watch the full event on YouTube Norway is in many regards an ideal country for cultivating seaweed, with tangle, rockweed, and sugar kelp growing […]