Geak nettverk holder første verksted

GEAK NETTVERK HOLDER FØRSTE VERKSTED

GEAK workshopdeltakere samlet ved Havforskningsinstituttet i Arendal, Norge

I juni 2022 holdt nettverket Global Ecosystem Services Assessment from Kelp forests (GEAK) sin første personlige workshop ved Havforskningsinstituttet i Arendal, Norge. Nettverket samler tare- og tangeksperter og miljøøkonomer for å fullføre en global syntese av spekteret av fordeler som tareskoger gir mennesker over hele verden. Nettverket består av 32 tare- og tangeksperter, restaureringsutøvere og miljøøkonomer, inkludert seks postdoktorer fra Norge, Canada, Spania, Chile, USA, Tyskland og Australia og fire PhD- og masterstudenter fra Sør-Afrika, Canada, Australia og Storbritannia .

Verdens tareskoger er omfattende vegeterte marine økosystemer som dekker over en fjerdedel av verdens kystlinjer. Tareskoger gir omfattende fordeler for mennesker, inkludert 14 av de 18 bidragene fra naturen til mennesker identifisert av Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Selv om den vitenskapelige interessen for tareskogøkosystemtjenester har økt i løpet av det siste tiåret, er det mangel på studier som eksplisitt verdsetter tjenester fra tareskoger, og forskningsinnsats på dette temaet ligger flere tiår bak andre økosystemer. Gjeldende økonomiske verdivurderinger av tare er statsspesifikke og sterkt dominert av direkte brukstjenester som fiskeri og tarehøst, men disse er mest sannsynlig en betydelig undervurdering fordi de ikke inkluderer de mange kulturelle verdiene, så vel som deres rolle i karbonlagring , næringsfiltrering og biologisk mangfold.

Figur 1. Økoregioner i blått viser områder for fullført GEAK-datainnsamling om tareøkosystemtjenester. Mørkeblått indikerer regioner der data ble delt inn i to kategorier basert på relevante politiske grenser (f.eks. land eller stater).

Målet med workshopen var å bidra til å kvantifisere omfanget og verdien av økosystemtjenester levert av tareskog i kystsonen. Viktige resultater av workshopen inkluderte den første omfattende vurderingen av økosystemtjenestene levert av tareskoger, samt en romlig eksplisitt forståelse av eksisterende kunnskap samt kunnskapshull rundt tareskogens funksjon og tjenester. Denne kunnskapen kan brukes i fremtidig forskning, politikk og forvaltningsbeslutninger angående tareskoger og kystnære økosystemer bredere. Workshopen startet også prosessen med å ferdigstille en høyprofilert vitenskapelig artikkel, samt tre tilleggsutganger om tareskogsøkosystemtjenester som skal fullføres i 2023. På publiseringstidspunktet vil også et populærvitenskapelig stykke i The Conversation være skrevet, for å sikre at disse utdataene når et bredest mulig publikum.

 

Denne workshopen ble delvis støttet av Norsk nettverk for blå skog.

Figur 2. Kartlegging av økosystemtjenestene til tareskoger. Fra Filbee-Dexter et al 2022.

‘Kelp: South Africa’s golden forests’ er en video fra Akshata Mehta av prosjektet BlueConnect.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

alle blogginnlegg

Norge satser på blå skog

NORGE SATSER PÅ BLÅ SKOG Forfattere: Cecilie Wathne (Norsk nettverk for blå skog), Torill Sateroy (GRID-Arendal og Norsk nettverk for blå skog) og Brian Tsuyoshi Takeda (Urchinomics) One Ocean Week fikk et knallstart med Regjeringens havkonferanse mandag 17. april. I tillegg til å velge blå skog som et av temaene for dagen, kom regjeringen med…

Read more
Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer

Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer Steven Lutz, senior programoffiser og blåkarbonleder, GRID-Arendal. Opprinnelig innlegg fra GRID-Arendal Bevaring og restaurering av karbonrik mangroveskog er en viktig naturbasert klimaløsning som kan bidra til å dempe den globale klimakrisen. Mangroverot i Indonesia. Steven Lutz, GRID-Arendal Verden står overfor en klimakrise. FNs mellomstatlige…

Read more
Sukkertareskog på direktoratenes redningsliste

SUKKERTARESKOG PÅ DIREKTORATENES REDNINGSLISTE Trine Bekkby, Eli Rinde og Hege Gundersen – Norsk institutt for vannforskning, NIVA Sukkertareskogene langs norskekysten er viktige leveområder for et stort antall arter og bidrar med mange økosystemtjenester, som mat- og råvareproduksjon og karbonbinding og -lagring. Sukkertareskogene er regnet som sterkt truet, mest sannsynlig på grunn av økte temperaturer og…

Read more
Topp 10 trender-artikkelen lansert på NBFN-seminar i Oslo

Topp 10 trender-artikkelen lansert på NBFN-seminar i Oslo Publikum deltar i spørsmål og svar-delen av seminaret 1. februar holdt Norsk Nettverk for Blå Skog (NBFN) et frokostseminar i Oslo for å lansere nettverkets sisteprodukt, en oversikt over Topp 10 blå skog-trender fra 2022. Rommet var fylt av interesserte fra både offentlig og privat sektor, noe…

Read more
Hav og blått karbon på COP27

Denne livebloggen inneholder hav, blå skoger og kyst- og havblått karbon-relaterte sidearrangementer på UNFCCC COP27 (6. – 18. nov.). Dette innlegget vil bli oppdatert gjennom hele COP og ble opprinnelig lagt ut på GEF Blue Forests Project. Innholdet i denne bloggen er på engelsk. For foreslåtte oppdateringer eller redigeringer vennligst send en e-post: steven.lutz (@) grida.no…

Read more