Peter Stæhr

Professor, Department of EcoScience, Aarhus University

peter stæhr

Peter har ekspertise på påvirkninger av invasive arter. Han driver forskning og rådgivende arbeid for den danske EPA og OSPAR, HELCOM-konvensjonene om ikke-urfolk marine arter. Han er også profesjonell dykker opplært til å kartlegge marint biologisk mangfold i kystfarvann og undersøker bruk av nye teknikker, inkludert bruk av satellitter, droner og eDNA.