Peter Stæhr

| oktober 27th, 2021 | Foredragsholdere

peter stæhr

Peter har ekspertise på påvirkninger av invasive arter. Han driver forskning og rådgivende arbeid for den danske EPA og OSPAR, HELCOM-konvensjonene om ikke-urfolk marine arter. Han er også profesjonell dykker opplært til å kartlegge marint biologisk mangfold i kystfarvann og undersøker bruk av nye teknikker, inkludert bruk av satellitter, droner og eDNA.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør