Peter Stæhr

peter stæhr

Peter har ekspertise på påvirkninger av invasive arter. Han driver forskning og rådgivende arbeid for den danske EPA og OSPAR, HELCOM-konvensjonene om ikke-urfolk marine arter. Han er også profesjonell dykker opplært til å kartlegge marint biologisk mangfold i kystfarvann og undersøker bruk av nye teknikker, inkludert bruk av satellitter, droner og eDNA.