Blå skog-uka: dag 2 (17. nov)

Hva er viktig med norsk blå skog?

Dag 2: onsdag 17. november

09:30 - 12:30

Språk: Norsk

Sesjon 3

09:30 - 10:00
Hvordan står det til med blå skog i Norge?

Denne sesjonen inneholder en  kort oppsummering av status og trender for norsk blå skog. Kysten er lang og truslene varierer fra hetebølger i sør til kråkeboller i nord.

09:33

09:41

Hva truer den blå skogen?

09:47

Nedbeiting og gjenvekst av tareskog, hva kan vi lære fra Porsangerfjorden

09:53

Hvordan står det til med blå skog i Oslofjorden?

Sesjon 4

10:00 - 10:30
Blå skog - viktigere enn man tror

Blå skog yter mange tjenester for mennesker og livet langs kysten. I denne sesjonen blir det fokus på disse økosystemtjenestene, inkludert karbonlagring, beskyttelse av biologisk mangfold og blå skog sin viktighet for kommersielle fiskebestander. Sesjonen avsluttes med en samtale om blå skogs verdi.

10:00

10:06

Biomangfold og hvem spiser hvem i den blå skogen

10:15

Video: Hvilken nytte har vi av den blå skogen?

Karbonlagring – Kasper Hancke, NIVA
Vannkvalitet – Frithjof Moy, HI
Fiskeri – Kjell Magnus Norderhaug, HI
Habitat for sjøfugl – Signe Christensen-DalsgaardNina Dehnhard, NINA
Produkter fra tare – Mari Vold Bjordal, Bellona
Mat og dyrefôr – Åshild Ergon, NMBU
Kulturelle verdier – Frode Sundnes, NIVA

10:25

pause

10:39 - 10:49

10:50

Tidevannseng og -sump: til tjeneste!

10:55

Intervju: Ålegress: en viktig lillesøster i blå skog familien

11:02

Verdier og verdsetting av natur

11:14

Verdsetting av økosystemtjenester fra verdens tareskog

11:20

Paneldiskusjon: Verdsetting av blå skog

Blå diskusjon

11:30 - 12:30
Blå diskusjon

En mulighet for deltakere og foredragsholdere å diskutere dagens temaer videre samt bli kjent og bygge nettverk.

Språk: Norsk

Dag 2: Foredragsholdere

Åshild Ergon

Førsteamanuensis, Foods of Norway, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Read more