Blå skog-uka: dag 2 (17. nov)

| oktober 6th, 2021 | BSU-dager

Dag 2: onsdag 17. november

09:30 – 12:30

Språk: Norsk

Sesjon 3

09:30 – 10:00

Moderator:
Anne Lene Dale, Kystvett AS

Hvordan står det til med blå skog i Norge?

Denne sesjonen inneholder en  kort oppsummering av status og trender for norsk blå skog. Kysten er lang og truslene varierer fra hetebølger i sør til kråkeboller i nord.

09:30 – Velkommen!
Anne Lene Dale, Kystvett AS & Peter Haugan, HI

09:33 – Blå skog i Hurdalsplattformen
Bjørnar Selnes Skjæran, Fiskeri- og havminister (AP)

09:41 – Hva truer den blå skogen?
Hege Gundersen, NIVA

09:47 – Nedbeiting og gjenvekst av tareskog, hva kan vi lære fra Porsangerfjorden
Hartvig Christie, NIVA

09:53 – Hvordan står det til med blå skog i Oslofjorden?

Diskusjon:
Anne Lene Dale, Kystvett AS
Hege Gundersen, NIVA
Fritjof Moy, HI

Sesjon 4

10:00 – 10:30

Moderator:
Anne Lene Dale, Kystvett AS

Blå skog – viktigere enn man tror

Blå skog yter mange tjenester for mennesker og livet langs kysten. I denne sesjonen blir det fokus på disse økosystemtjenestene, inkludert karbonlagring, beskyttelse av biologisk mangfold og blå skog sin viktighet for kommersielle fiskebestander. Sesjonen avsluttes med en samtale om blå skogs verdi.

10:00 – Introduksjon
Anne Lene Dale, Kystvett AS

10:06  – Biomangfold og hvem spiser hvem i den blå skogen
Trine Bekkby, NIVA

10:15 – Video: Hvilken nytte har vi av den blå skogen?

Karbonlagring – Kasper Hancke, NIVA
Vannkvalitet – Frithjof Moy, HI
Fiskeri – Kjell Magnus Norderhaug, HI
Habitat for sjøfugl – Signe Christensen-DalsgaardNina Dehnhard, NINA
Produkter fra tare – Mari Vold Bjordal, Bellona
Mat og dyrefôr – Åshild Ergon, NMBU
Kulturelle verdier – Frode Sundnes, NIVA

10:25 – Paneldebatt: Naturlig, plukket, trålet og dyrket – kan vi få i pose og sekk?

Moderator:
Anne Lene Dale, Kystvett AS
Panel:
Hege Gundersen, NIVA
Kjell Magnus Norderhaug, HI
Frithjof Moy, HI
Nina Dehnhard, NINA
Mari Vold Bjordal, Bellona
Åshild Ergon, NMBU

pause – 10:39 – 10:49

10:50 – Tidevannseng og -sump: til tjeneste!
Gunhild Borgersen, NIVA

10:55 – Intervju: Ålegress: en viktig lillesøster i blå skog familien
Anne Lene Dale, Kystvett AS & Hege Gundersen, NIVA

11:02 – Verdier og verdsetting av natur
Arild Vatn, NMBU

11:14 – Verdsetting av økosystemtjenester fra verdens tareskog
Thomas Wernberg, HI

11:20 – Paneldiskusjon: Verdsetting av blå skog

Moderator:
Anne Lene Dale, Kystvett AS

Panel:
Arild Vatn, NMBU
Thomas Wernberg, HI

11:26 – Avslutning

Anne Lene Dale, Kystvett AS & Hege Gundersen, NIVA

Blå diskusjon

11:30 – 12:30

Moderator:
Stein Fredriksen, UiO/HI

Blå diskusjon

En mulighet for deltakere og foredragsholdere å diskutere dagens temaer videre samt bli kjent og bygge nettverk.

Språk: Norsk

TILBAKE TIL OVERSIKTEN OVER BLÅ SKOG-UKA 2021

Dag 2: Foredragsholdere

Åshild Ergon

Førsteamanuensis, Foods of Norway, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Read moreLes om alle foredragsholderne

BSU-dager

Blå skog-uka: dag 3 (18. nov)
Blå skog: løsningene for veien videre
Blå skog-uka: dag 1 (16. nov)
Blå skog i et globalt søkelys