Arild Vatn

| november 11th, 2021 | Foredragsholdere

arild vatn

Arild Vatn er professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har arbeidet miljøspørsmål i det meste av sin aktive karriere. Han har ledet the European Society of Ecological Econ¬omics og er nå koordinerende forfatter fir IPBES Values Assessment.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør