Mari Vold Bjordal

| oktober 27th, 2021 | Foredragsholdere

mari vold bjordal

Mari har erfaring i undervisning og prosjektarbeid fra UiB. Hun har et sterkt engasjement for å finne nye, bærekraftige måter å bruke havet på, og er spesielt engasjert i lavtrofisk akvakultur. I Bellona er hun en del av havbruksteamet, hvor hun blant annet jobber med Ocean Forest og med å utvikle mulighetene for taredyrking.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør