Oslofjordens blå skoger: planting av ålegras og involvering av barn i arbeidet for å redde fjorden (hybrid arrangement)

| september 26th, 2022 | Highlights

Sted: Oslofjordmuseet (eller digitalt)
Dato: 29. september 2022 kl 08.45 – 09.45
Registrering: Påmeldingsskjema

Ålegrasenger er marine undervannsenger dannet av sjøgraset ålegras. De utgjør en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og produserer en rekke økosystemtjenester. Forsker Kristina Øie Kvile fra NIVA, norsk instiutt for vannforskning, presenterer et nytt prosjekt for å forsøke å restaurere ålegrasenger i egnede områder innenfor Oslo kommunes grenser.

Artene i Oslofjorden trenger mer plass, trygghet og en friskere fjord. Men hvordan får vi dette til? Hvordan gå fra kunnskap til forståelse til empati og engasjement blant folk flest? Prosjektet Oslofjordens blå skoger tar utgangspunkt i de som mest spør spørsmålet «Hvorfor?», nemlig barn og unge. Biolog og politisk seniorrådgiver i Sabima, Norith Eckbo, forteller om hvordan forskning og formidling kan bidra til håp og en bedre framtid for alle artene som bor i, ved og på fjorden.

Dørene åpner klokka 08.15, arrangement og strømming starter 08.45. Det blir servering av enkel frokost, kaffe og te.

Arrangementet er en del av Naturbasert sone, som er NIVAs webinarserie om naturbaserte og blågrønne løsninger for klima og miljø.

I anledning Forskningsdagene, som i år har hav som tema, blir Naturbasert sone for første gang både digitalt og fysisk.

Reis gjerne kollektiv til Vollen med båt fra Aker brygge eller buss.

Highlights

TANG, TARE OG BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON: MULIGHETER OG BARRIERER FOR INDUSTRIEN
Befolkningsvekst og behovet for mer bærekraftig matproduksjon har gitt økt fokus på havet som et matfat. Mye peker på at dyrking av blå skog, inkludert tang og tare, kan utvikle seg til å bli en omfattende, global næring. For Norge er det spådd at vi innen 2050 kan produsere så mye som 20 millioner tonn makroalger i året. Men i 2023, nesten 10 år etter den første tillatelsen til dyrking av tare ble tildelt, så forventes et høstet volum på 400-500 tonn. Bli med NBFN 16. august for Arendalsuka 2023-arrangementet Tang, tare og bærekraftig matproduksjon: muligheter og barrierer for industrien. Vi samler politikere og næringslivet til debatt.
Norsk sammendrag av Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen
NORSK SAMMENDRAG RAPPORT – ENGELSK grafiske elementer Norsk sammendrag av Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir […]
Webinar: UNEP-rapporter om tare og-mangroveskoger
WEBINAR: UNEP-RAPPORTER OM TARE OG-MANGROVESKOGER Bli med UNEP og partnere GRID-Arendal, NBFN og UNEP-WCMC for et webinar 2. mai 15.00 CEST for lansering av to nye rapporter: Into the Blue: Securing a Sustainable Future for Kelp Forests og Decades of Mangrove Forest Change: What does it mean for nature, people and the climate?  Deltakere inkluderer […]