Oslofjordens blå skoger: planting av ålegras og involvering av barn i arbeidet for å redde fjorden (hybrid arrangement)

Location: Oslofjordmuseet (eller digitalt)
Dato: 29. september 2022 kl 08.45 – 09.45
Registrering: Påmeldingsskjema

Ålegrasenger er marine undervannsenger dannet av sjøgraset ålegras. De utgjør en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og produserer en rekke økosystemtjenester. Forsker Kristina Øie Kvile fra NIVA, norsk instiutt for vannforskning, presenterer et nytt prosjekt for å forsøke å restaurere ålegrasenger i egnede områder innenfor Oslo kommunes grenser.

Artene i Oslofjorden trenger mer plass, trygghet og en friskere fjord. Men hvordan får vi dette til? Hvordan gå fra kunnskap til forståelse til empati og engasjement blant folk flest? Prosjektet Oslofjordens blå skoger tar utgangspunkt i de som mest spør spørsmålet «Hvorfor?», nemlig barn og unge. Biolog og politisk seniorrådgiver i Sabima, Norith Eckbo, forteller om hvordan forskning og formidling kan bidra til håp og en bedre framtid for alle artene som bor i, ved og på fjorden.

Dørene åpner klokka 08.15, arrangement og strømming starter 08.45. Det blir servering av enkel frokost, kaffe og te. 

Arrangementet er en del av Naturbasert sone, som er NIVAs webinarserie om naturbaserte og blågrønne løsninger for klima og miljø. 

I anledning Forskningsdagene, som i år har hav som tema, blir Naturbasert sone for første gang både digitalt og fysisk. 

Reis gjerne kollektiv til Vollen med båt fra Aker brygge eller buss.