Blue Carbon Aksjer i Seagrass Meadows – SEAME

| februar 20th, 2021 | Prosjekter

BLÅ CARBON LAGER I SEAGRASS MADOWS – SEAME

SEAME tar sikte på å vurdere den totale distribusjonen og lagringskapasiteten for karbon enger i Norge.

Bakgrunn

Seagrasses er vannblomstrende planter, hvis navn kom fra den graslignende morfologien til de fleste av deres representanter. De blir ofte forvekslet med tang, men er faktisk nærmere knyttet til de terrestriske blomstrende plantene. Enger av sjøgress har okkupert kystmiljøer gjennom millioner av år, og de danner en økologisk gruppe med ~ 60 arter over hele kloden. Sjøgress hjelper til med å holde havene og kystlinjene sunne ved å gi mat og habitat til ungfisk, beskytte strandlinjer mot erosjon og filtrere forurensning fra vannet.

Som alle andre fotosyntetiske organismer, fikser sjøgress karbondioksid ved hjelp av energien som tilføres lys og forvandler det til organisk karbon for å opprettholde sjøgressvekst og biomasse. De lagrer også en betydelig mengde karbon i sedimentet over lange perioder, og fanger 2-4 ganger mer karbon enn terrestriske tropiske regnskoger, noe som gjør dem til en av de mest effektive vasker på planeten. Nylige studier anslår at enger av sjøgress sammen med tidevannsmyrer og mangroveskog er ansvarlig for lagring av opptil 70% av karbonet som er bundet i det marine miljøet.

I Norge anses Zostera marina å være den vanligste arten, som finnes langs den norske Atlanterhavs- og Skaggerak-kysten, fra det nordligste fylket, Finnmark, til Oslofjorden. Det er registreringer av eng som ble registrert for over 100 år siden, noe som indikerer langlivede boder under stabile forhold.

Aktiviteter

SEAME har samarbeidet med forskere fra Universitetet i Oslo for å gjennomføre følgende aktiviteter:
• Bestem den totale omfanget av sjøgress rundt om i Norge og det potensielle tapet gjennom årene.
• Beregn karbonlagringskapasiteten til sjøgress flere steder rundt Skagerrak-kysten.
• Gi et estimat av de totale karbonbestandene av enger i Norge.

Bilder fra prosjektet:

March 2017

Distribusjonsdata for sjøgress

July 2017

Test sampling in Drøbak, Oslofjord

August 2017

Prøvetaking på flere steder rundt Skagerrak-kysten

December 2017

Sedimentanalyse for organisk materiale, C: N, karbonisotoper og radioisotoper dateres

FOR MER INFORMASJON

Kjell Magnus Norderhaug, Institute of Marine Research

kjellmn@imr.no

+47-46944195

Prosjekter

Begravelse av tangkarbon i sedimenter – BURSE
GRAVING AV KELP KOOL I SEDIMENTER – BURS BURSE tar sikte på å kvantifisere nedgravning av tangkarbon i myke sedimenter på dypt vann. Bakgrunn Tare er flerårige alger som utgjør tett skog på grunt vann (0-30 m dybde). Hver tare kan være opptil 3-4 m og er festet til hardt underlag med en fastholdelse. Tare […]
KELPFLOAT
KELPFLOAT KELPFLOAT tar sikte på å kvantifisere tilskudd av taremateriale til dypere og grunnere økosystemer ved siden av tareskog, og å identifisere områder for tareavløp. Bakgrunn Regimeskift mellom kråkebår og tare skog, og skift fra tareskog til skjær dominert av torvedannende alger har resultert i endret tare biomasse og detrital produksjon langs norskekysten de siste […]
Raet National Park Marine Ecosystem Service vurdering
RAET NATIONAL PARK MARINE ØKOSYSTEMTJENESTEVURDERING Bakgrunn Raet National Park er en marine nasjonalpark, som inkluderer ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad – fra kommunegrensa mot Risør i øst til Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i vest. Så mye som 98% av området er definert som hav og […]