RAET NATIONAL PARK MARINE ØKOSYSTEMTJENESTEVURDERING

Bakgrunn

Raet National Park er en marine nasjonalpark, som inkluderer ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad – fra kommunegrensa mot Risør i øst til Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i vest. Så mye som 98% av området er definert som hav og havbunn. Dette området strekker seg fra kysten og langt til sjøen – opp til 12 nautiske mil (22 km) fra de ytre øyene og holmene langs kysten.

Opprettelsen av Raet nasjonalpark i 2016 la grunnlaget for fremtidige generasjoner for å skape minner om vakker og sjenerøs kystnatur. Raet nasjonalpark ligger i og i nærheten av områder med høy befolkningstetthet og mange forretnings- og fritidsaktiviteter. Samspillet mellom beskyttelse og bærekraftig bruk er derfor viktig.

Denne publikasjonen om økosystemene i Raet nasjonalpark viser mangfoldet og samspillet mellom marine økosystemer. Den fremhever fem viktige økosystemer og økosystemtjenester som parken bidrar til. Illustrasjonene er utformet slik at folk ikke har en sterk tilknytning til det marine miljøet, kan forstå og verdsette parkens verdier.

Bilder fra prosjektet, klikk for å se stort:

December 2017

Identifisering av prioriterte økosystemtjenester

Samling av tilgjengelige biofysiske grunnlag for prioriterte økosystemtjenester, inkludert status og trender, og tilgjengelig sosioøkonomisk informasjon

January 2018

Identifisering av økosystemtjenester «hot-spots»

December 2018

Sluttrapport

FOR MER INFORMASJON

Christian Neumann, GRID-Arendal

Christian.Neumann@grida.no

+47-94823838