GRAVING AV KELP KOOL I SEDIMENTER - BURS

BURSE tar sikte på å kvantifisere nedgravning av tangkarbon i myke sedimenter på dypt vann.

Bakgrunn

Tare er flerårige alger som utgjør tett skog på grunt vann (0-30 m dybde). Hver tare kan være opptil 3-4 m og er festet til hardt underlag med en fastholdelse. Tare skoger er tredimensjonale habitater, og med høy produksjon støtter de rike og mangfoldige samfunn av andre alger og virvelløse dyr. Tare skoger fungerer også som barnehageområder og fôringsområder for kystfisk, sjøfugl og pattedyr.

Bare 20% av den totale primærproduksjonen brukes imidlertid i systemet, og det meste av produsert tangmateriale eksporteres til grunt og dypt vann der det gir drivstoff til andre økosystemer. En ukjent del er også begravet i sedimenter på dypt vann og fjernes derved fra den korte karbonsyklusen. Tare skog kan således være viktig i karbonbinding. I BURSE vil vi kvantifisere begravelse av tangkarbon i myke sedimenter på dypt vann i en norsk fjord. Norge har en lang kyst som støtter en betydelig del av de totale europeiske tangbestandene, og BURSE vil bidra til økt kunnskap om rollen til disse viktige blå skogene.

Aktiviteter

  • I dette prosjektet vil IMR og UiO utføre tyngdekraftprøver av sedimenter fra stasjoner med høy og lav opphopning av tangrester. Kjernene vil bli brukt til å studere begravelse av sedimenter som en karbonvask.
  • Resultatene inkluderer beregninger av kelpkullbegravelse i myke sedimenter, et vitenskapelig fagfellevurderingspapir om kelpkarbons skjebne og oppsøk til samfunnet.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom IMR, UiO, GRID-Arendal og NIVA.

Bilder fra prosjektet, klikk for å se stort:

November 2017

Feltprøvetaking

2018

Sedimentanalyse og publisering

FOR MER INFORMASJON

Kjell Magnus Norderhaug, Institute of Marine Research

kjellmn@imr.no