KELPFLOAT

| februar 20th, 2021 | Prosjekter

KELPFLOAT

KELPFLOAT tar sikte på å kvantifisere tilskudd av taremateriale til dypere og grunnere økosystemer ved siden av tareskog, og å identifisere områder for tareavløp.

Bakgrunn

Regimeskift mellom kråkebår og tare skog, og skift fra tareskog til skjær dominert av torvedannende alger har resultert i endret tare biomasse og detrital produksjon langs norskekysten de siste tre til fire tiårene. En omfattende forståelse av omfanget og skjebnen til denne produksjonen på mottakerøkosystemer mangler. Derfor har vi begrenset kunnskap om betydningen av tangproduksjon i kystskala, og de bredere virkningene av endringer i detrital produksjon, som er direkte og indirekte knyttet til klimaendringer. KELPFLOAT tar sikte på å gi en mer mekanistisk forståelse av bevegelse av drivtare fra tareskog til tilstøtende økosystemer, og den romlige omfanget av innflytelse fra tangfisk.

Aktiviteter

KELPFLOAT innebærer utvikling av en tangbasert partikkeltransportmodul som kan kombineres med en fin skala 3D hydrodynamisk modell (160 m oppløsning) og brukes til å simulere skjebnen til forskjellige typer tangrester (stipes, lamina og laminafragmenter) under forskjellige eksportscenarier (stormhendelser, utslipp av full laminat om våren og kontinuerlig erosjon av laminatpartikler). Skjebnen til de forskjellige tangpartiklene vil bli analysert og tilskuddet til grunne og dype områder vil bli kvantifisert for hvert scenario.

Partnere

NIVA: Eli Rinde – PL, Trond Kristiansen, Karen Filbee-Dexter, Eva Ramirez-Llodra, Trine Bekkby, Hege Gundersen, Kasper Hancke

HI: Jon Albretsen, Kjell Magnus Norderhaug

Univ. Vest-Australia: Thomas Wernberg

Roskilde Univ: Morten Foldager Pedersen

Bilder fra prosjektet:

Spring 2017

En første generasjons tangbasert partikkeltransportmodul ble utviklet våren og evaluert under KELPEX-cruise i mai 2017

Autumn 2017

A refined second generation model for the study site Malangen was developed. I oktober 2017 ble det produsert et kart over akkumulasjonsområder (tangkirkegårder) for Malangen

December 2017

Simuleringseksperimentanalyse, utvikling av prediktive kart over den geografiske omfanget av innflytelse fra tang-detritus

FOR MER INFORMASJON

Eli Rinde, NIVA Oslo

Eli.rinde@niva.no

+47-90124941

Prosjekter

Begravelse av tangkarbon i sedimenter – BURSE
GRAVING AV KELP KOOL I SEDIMENTER – BURS BURSE tar sikte på å kvantifisere nedgravning av tangkarbon i myke sedimenter på dypt vann. Bakgrunn Tare er flerårige alger som utgjør tett skog på grunt vann (0-30 m dybde). Hver tare kan være opptil 3-4 m og er festet til hardt underlag med en fastholdelse. Tare […]
Blue Carbon Aksjer i Seagrass Meadows – SEAME
BLÅ CARBON LAGER I SEAGRASS MADOWS – SEAME SEAME tar sikte på å vurdere den totale distribusjonen og lagringskapasiteten for karbon enger i Norge. Bakgrunn Seagrasses er vannblomstrende planter, hvis navn kom fra den graslignende morfologien til de fleste av deres representanter. De blir ofte forvekslet med tang, men er faktisk nærmere knyttet til de […]
Raet National Park Marine Ecosystem Service vurdering
RAET NATIONAL PARK MARINE ØKOSYSTEMTJENESTEVURDERING Bakgrunn Raet National Park er en marine nasjonalpark, som inkluderer ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad – fra kommunegrensa mot Risør i øst til Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i vest. Så mye som 98% av området er definert som hav og […]