Takehiro Nakamura

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

Takehiro Nakamura

Siden 2010 har Takehiro Nakamura vært engasjert i å støtte utviklingen av verktøy og metoder for bærekraftig forvaltning og bruk av kyst- og havressurser og økosystemtjenester.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør