Hege Gundersen

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

hege gundersen

Forsker på NIVA som konverterte fra elger til alger for 12 år siden. Jobber med blå skog-økosystemer og deres tjenester. Har vært sherpa i NBFN siden oppstarten i 2014.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør