Linda Jonsson

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

linda jonsson

Linda er for tiden involvert i flere prosjekter i Marine & Coastal Unit ved UNEP, alt fra bærekraftig økosystemforvaltning til utvikling av et FN-nettsted om alger. Hun har en MSc i landlig utvikling og naturressursforvaltning fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør