Melinda Coleman

| oktober 27th, 2021 | Foredragsholdere

melinda coleman

Melinda leder et team av postdoktorer og studenter som sammen kombinerer økologi med genomikk for å gi nye løsninger for å bevare og forvalte tareskoger i et miljø i endring. Hun restaurerer også tapte tareskoger rundt Australia med mål om å øke motstandsdyktigheten mot fremtidige klimaendringer.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør