Henrik Hallgrim Eriksen

| november 9th, 2021 | Foredragsholdere

Henrik Hallgrim Eriksen

Henrik Hallgrim Eriksen er tilsatt som Norges nye forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene. Han har svært god kjennskap til klimaforhandlingene etter å ha vært med i Norges forhandlingsdelegasjon de siste årene.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør