Helena Michelsen

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

Helena Kling Michelsen

Helena Kling Michelsen har en PhD og mastergrad i marinbiologi fra UiT. Hun har jobbet på NIVA siden 2019 hvor hun modellerer snøkrabbens effekter på økosystemet i Barentshavet ved bruk av Ecopath with Ecosim. Helena leder også et prosjekt som har som mål å skape et effektivt fiskeri etter kråkebolle og gjenvekst av tare i nord-Norge.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør